Ponude

Javni poziv 2023./2024.

JAVNI POZIV 2/24 - ZA VIŠEDNEVNU TERENSKU NASTAVU (rok 12.02.2024.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 1.a, 1.b, 1.pm, 1.j, 2.a, 2.b, 2.j, 3.j, 4.j razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 31. siječnja 2024. u 14:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za višednevnu terensku nastavu u Verona – Gardaland. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u na način naveden u javnom pozivu. Rok za dostavu ponuda: 12. veljače 2024. Javno otvaranje ponuda bit će 16. veljače 2024. u 13:30 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 2/24

JAVNI POZIV 1/24 - ZA VIŠEDNEVNU TERENSKU NASTAVU (rok 09.02.2024.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 2.a, 2.b, 2.j i 2.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 25. siječnja 2024. u 13:30 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za višednevnu terensku nastavu u Pag-Zadar. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u na način naveden u javnom pozivu. Rok za dostavu ponuda: 9. veljače 2024. Javno otvaranje ponuda bit će 15. veljače 2024. u 13:30 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 1/24

JAVNI POZIV 4/23 - OBAVIJEST O REZULTATIMA ODABIRA

Temeljem članka 12. st. 5. i 6. to. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14, 81/15, 53/21) na roditeljskom sastanku održanom 6. prosinca 2023. godine, u 17:00 sati, u prostorijama Gimnazije Antuna Gustava Matoša, donesena je odluka o odabiru ponude za izvođenje izvanučioničke nastave prema Javnom pozivu br. 4/23.

Zapisnik roditeljskog sastanka 06.12.2023.

JAVNI POZIV 4/23 - OBAVIJEST O PREDSTAVLJANJU PONUDA NA JAVNI POZIV

Temeljem članka 14. st. 7. toč. 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 4. prosinca 2023. u 14:00 sati,  odlučeno je da sve pristigle ponude zadovoljavaju tražene uvjete navedene u Javnom pozivu br. 4/23., te da se sve agencije navedene u zapisniku pozivaju na roditeljski sastanak koji će se održati 6. prosinca 2023. godine u 17:00 sati u prostorijama Gimnazije.

Zapisnik sastanka Povjerenstva za otvaranje ponuda na Javni poziv 4/23

JAVNI POZIV 4/23 - ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 28.11.2023.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 16. studenog 2023. u 14:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Nicu. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u na način naveden u javnom pozivu. Rok za dostavu ponuda: 28. studenog 2023. Javno otvaranje ponuda bit će 4. prosinca 2023. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 4/23

JAVNI POZIV 3/23 - OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

Temeljem članka 14. st. 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 16. studenog 2023. u 14:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, donesena je Odluka o poništavanju Javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Nicu (broj 3/23).

Odluka o poništenju Javnog poziva 3/23

JAVNI POZIV 3/23 - ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 08.11.2023.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 26. listopada 2023. u 14:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Nicu. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u na način naveden u javnom pozivu. Rok za dostavu ponuda: 8. studenog 2023. Javno otvaranje ponuda bit će 14. studenog 2023. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 3/23

Javni poziv 2022./2023.

JAVNI POZIV 2/23 - REZULTATI ODABIRA PONUDE

 

Zapisnik 2-23

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

JAVNI POZIV 2/23 - ZAPISNIK

Na sastanku održanom 22. ožujka 2023. godine,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju terenske nastave iz prirodoslovlja Pag-Zadar-NP Krka , ustanovilo je da su na javni poziv  br. 2/23 pristigle dvije  ponude potencijalnih davatelja usluge:

 1. VARAŽDINTOURS d.o.o, Kapucinski trg 6, Varaždin
 2.  Atlantis travel d.o.o., Petrinjska ulica 59, Zagreb

Pregledom ponuda ustanovljeno je da obje zadovoljavaju uvjete javnog poziva, te će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku.

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti  izvan škole (NN 67/14.,  81/15. i 53/21.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je do 15 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju na roditeljskom sastanku ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU IZVANUČIONIČKE NASTAVE (rok 16.03.2023.) - 2/23

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provedbuizvanučioničke nastave 2.a, 2.b, 2.j i 2.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 2. ožujka 2023. u 14:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za provedbu izvanučioničke nastave Pag – Zadar – NP Krka. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj – Broj ponude: 2/23”. Rok za dostavu ponuda: 16. ožujka 2023Javno otvaranje ponuda bit će 22. ožujka 2023. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 2/23

JAVNI POZIV 1/23 - ZAPISNIK

Na sastanku održanom 2. ožujka 2023. godine,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju terenske nastave iz prirodoslovlja Pag-Zadar-NP Krka , ustanovilo je da na javni poziv  br. 1/23 nije pristigla niti jedna ponuda te je javni poziv poništen.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU IZVANUČIONIČKE NASTAVE (rok 24.02.2023.) - 1/23

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/14, 81/15, 53/21) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provedbuizvanučioničke nastave 2.a, 2.b, 2.j i 2.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 13. veljače 2023. u 17:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za provedbu izvanučioničke nastave Pag – Zadar – NP Krka. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj – Broj ponude: 1/23”. Rok za dostavu ponuda: 24. veljače 2023Javno otvaranje ponuda bit će 2. ožujka 2023. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 1/23

JAVNI POZIV 5/22- konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku svih trećih razreda održanom 20. 12. 2022. s početkom u 17:00 sati, većinom glasova prisutnih roditelja izabrana je ponuda agencije Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8,  42000 Varaždin za organizaciju školske ekskurzije u Korčulu.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

JAVNI POZIV 5/22 - REZULTATI ODABIRA

Na sastanku održanom 16. prosinca 2022. godine u 14:00 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju školske ekskurzije u Korčulu  (za 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm), ustanovilo je da su na javni poziv  br. 5/22 pristigle ukupno četiri  ponude potencijalnih davatelja usluge:

 1. DND Radost djeci d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 14,  Sveti Križ Začretje
 2.  Turistička agencija Rudi Travel, Tome Masaryka 26, Čakovec
 3. Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin
 4. VARAŽDINTOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin

Pregledom ponuda ustanovljeno je da sve četiri zadovoljavaju uvjete javnog poziva, a za predstavljanje na zajedničkom roditeljskom odabrane su ponude tri potencijalna davatelja usluga.

Odabrane ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 20. prosinca 2022. u 17:00 sati su:

 1. DND Radost djeci d.o.o., Trg hrvatske kraljice Jelene 14,  Sveti Križ Začretje
 2.  Turistička agencija Rudi Travel, Tome Masaryka 26, Čakovec
 3. Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti  izvan škole (NN 67/14.,  81/15. i 53/21.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je do 15 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju na roditeljskom sastanku ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 12.12.2022.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15. i 53/2021) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j  i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 24. studenog 2022. u 12:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Korčulu. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj – Broj ponude: 5/22”. Rok za dostavu ponuda: 12. prosinca 2022Javno otvaranje ponuda bit će 16. prosinca 2022. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 5/22

 

Arhiva

2021./2022.

Arhiva ponuda - 2021./2022. godina
JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 1.6.2022.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15. i 53/2021) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a i 3.b razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 20. svibnja 2022. u 12:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Šibenik/Hvar. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj – Broj ponude: 4/22”. Rok za dostavu ponuda: 1. lipnja 2022. Javno otvaranje ponuda bit će 6. lipnja 2022. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 4/22

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 5.5.2022.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15. i 53/2021) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a i 3.b razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 25. travnja 2022. u 14:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Split. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj – Broj ponude: 3/22” . Rok za dostavu ponuda: 5. svibnja 2022. Javno otvaranje ponuda bit će 9. svibnja 2022. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 3/22

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 20.4.2022.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15. i 53/2021) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 7. travnja 2022. u 19:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Makarsku/Makarska rivijera. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj – Broj ponude: 2/22” . Rok za dostavu ponuda: 20. travnja 2022. Javno otvaranje ponuda bit će 22. travnja 2022. u 15:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 2/22

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 15.4.2022.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15. i 53/2021) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a i 3.b  razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 6. travnja 2022. u 10:10 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Split. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj – Broj ponude: 1/22” . Rok za dostavu ponuda: 15. travnja 2022. Javno otvaranje ponuda bit će 25. travnja 2022. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 1/22

Zapisnik - raspisivanje novog javnog poziva 25.4.22.

Arhiva rezultata - 2021./2022. godina
Ponuda broj 4/22- konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 3. a i 3. b razreda održanom 14. 6. 2022. u 18:00 sati većinom glasova prisutnih roditelja izabrana je agencija Rudi Travel (Tome Masaryka 26, Čakovec) za maturalno putovanje u Šibenik.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 2/22- konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 3. j i 3. pm razreda održanom 22. travnja 2022. u 15:00 sati većinom glasova prisutnih roditelja izabrana je agencija RUDI express, T. Masaryka 24, 40000 Čakovec, za maturalno putovanje u Makarsku/Makarska rivijera.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

2019./2020.

Arhiva ponuda - 2019./2020. godina
JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 30.1.2020.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.a, 3.b, 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 22. siječnja 2020. u 13:45 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju Italija - Francuska - Španjolska. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 2/20 . Rok za dostavu ponuda: 30. siječnja 2020. Javno otvaranje ponuda bit će 05. veljače 2020. u 13:45 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 2/20

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 27.1.2020.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 1.j., 2.a., 2.b., 2.pm., 2.j. i 3.j. razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 14. siječnja 2020. u 10:10 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju Milano - Gardaland. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 1/20 . Rok za dostavu ponuda: 27. siječnja 2020. Javno otvaranje ponuda bit će 31. siječnja 2020. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 1/20

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 4.1.2020.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 2.a., 2.b., 2.pm i 2.j. razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 9. prosinca 2019. u 13:45 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za terensku nastavu NP Krka-Zadar-Pag-Nin. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 4/19 . Rok za dostavu ponuda: 4. siječnja 2020. Javno otvaranje ponuda bit će 10. siječnja 2020. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 4/19

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 8.11.2019)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3. j razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 23. listopada 2019. u 9:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Grčku (Kreta).Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 3/19 . Rok za dostavu ponuda: 8. studenog 2019. Javno otvaranje ponuda bit će 14. studenog 2019. u 12:15 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 3/19

Jednodnevni izlet Graz

Graz 2019 - jednodnevni izlet

Arhiva rezultata - 2019./2020. godina
Ponuda broj 2/20 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na zajedničkom roditeljskom sastanku 3. a i 3. b, 3.j. i 3.pm  razreda održanom 12.02. 2020. s početkom u 18:30 sati,  prisutni roditelji su tajnim glasovanjem putem glasačkih listića većinskim brojem glasova odabrali agenciju  TAUBEK TOURS, Jerovec 151,  42240 Ivanec za provedbu školsku ekskurziju Italija - Francuska - Španjolska.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Na sastanku održanom 5. veljače 2020. godine u 13:45 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3. a i 3. b, 3.j. i 3.pm razreda u Italiju – Francusku  - Španjolsku  ustanovilo je da su na javni poziv br. 2/20 pristigle ukupno tri  ponude potencijalnih davatelja usluge:

 1. ALGA TRAVEL d.o.o., Teslina 14, Zagreb
 2. TAUBEK TOURS d.o.o, Jerovec 151, Ivanec
 3. VARAŽDIN d.o.o, Vladimira Gortana 6, Varaždin

Pregledom ponuda ustanovljeno je da 3 ponude zadovoljavaju uvjetima javnog poziva.

Tri ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu, 12. veljače 2020. u 18:30 sati su:

 1. ALGA TRAVEL d.o.o., Teslina 14, Zagreb
 2. TAUBEK TOURS d.o.o, Jerovec 151, Ivanec
 3. VARAŽDIN d.o.o, Vladimira Gortana 6, Varaždin

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 10-15 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 1/20 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na zajedničkom roditeljskom sastanku 1.j., 2a., 2.b., 2.j. i 2.pm razreda održanom 12. veljače 2020. u 17:00 sati, prisutni roditelji su tajnim glasovanjem putem glasačkih listića većinskim brojem glasova odabrali agenciju VARAŽDIN TOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin za provedbu dvodnevne fakultativne ekskurzije Milano – Gardaland, Italija.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Na sastanku održanom 31. siječnja 2020. godine u 14 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju dvodnevne ekskurzije u Milano – Gardaland dana 05. i 06. lipnja 2020. (za 1.j, 2.a, 2.b, 2.j, 2.pm, 3.j), ustanovilo je da su na javni poziv  br. 1/20 pristigle ukupno četiri  ponude potencijalnih davatelja usluge:

 1. VARAŽDINTOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 2. TAUBEK TOURS d.o.o, Jerovec 151, Ivanec
 3. ALGA TRAVEL d.o.o., Teslina 14, Zagreb
 4. LICITAR TRAVEL d.o.o, Vladimira Gortana 6, Varaždin

Pregledom ponuda ustanovljeno je da tri zadovoljavaju uvjete javnog poziva.

Odabrane ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 12. veljače 2020. u 17 sati su:

 1. VARAŽDINTOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 2. ALGA TRAVEL d.o.o., Teslina 14, Zagreb
 3. LICITAR TRAVEL d.o.o, Vladimira Gortana 6, Varaždin

NAPOMENA:

Radi održavanja koncerta posjet stadionu San Siro nije moguć 5. lipnja 2020., molimo navedene agencije da provjere i korigiraju ponude.

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti  izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 4/19 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 2. razreda održanom 16.01. 2020. s početkom u 17:30 sati, većinom glasova prisutnih roditelja izabrana je ponuda agencije Varaždintours, Alojzija Stepinca 1,  42000 Varaždin za provedbu terenske nastave Pag- Nin -Zadar- NP Krka -Sokolarski centar.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 4/19 - rezultati odabira

Na drugom sastanku Povjerenstva za provedbu terenske nastave Pag-Nin-Zadar-NP Krka  za 2. razrede održanog 10. siječnja 2020. godine u 14:00 sati ustanovljeno je da su stigle dvije ponude i to turističke agencije Punim Jedrima j.d.o.o. iz Zagreba i Varaždintours putnička agencija d.o.o.  iz Varaždina. Nakon što su razmotrene ponude agencija koje su stigle u zakonskom roku, Povjerenstvo je zaključilo da su agencije ispunile uvjete navedene u natječaju. Međutim od obje agencije se traže pojašnjenje o broju predviđenih stručnih vodiča za pojedine lokacije prema zahtjevima javnog poziva jer kod nekih nije naznačeno je li u cijenu ulaznice uključeno i stručno vodstvo.

Predstavljanje ponuda bit će 16.01. 2020. u 17.30 sati

Ponuda broj 3/19 - rezultati odabira

Na drugom sastanku Povjerenstva za provedbu stručne ekskurzije na Kretu održanog 14. studenog 2019. godine u 12:15. sati ustanovljeno je da je stigla samo jedna ponuda i to turističke agencije Punim Jedrima j.d.o.o. iz Zagreba. Nakon što je razmotrena ponuda agencije, Povjerenstvo je zaključilo da je agencija ispunila uvjete navedene u natječaju međutim da cijena ponude nije prihvatljva. Stoga prema čl. 13 st. 11. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i  drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Povjerenstvo nije odabralo ni jednu ponudu.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Jednodnevni izlet Graz - rezultat

Na roditeljskom sastanku održanom 7. studenog 2019. godine s početkom u 17 sati, dnevni red je bio Izbor najpovoljnije ponude za organizaciju fakultativne IUN u Graz-Zotter(Austrija, 13.12.2019.) za učenike polaznike fakultativne nastave za Njemačku jezičnu diplomu -DSD nastave.  Predstavljene su ponude agencije Galileo travel, Potočki travel te Taubek tours, a prisutni roditelji jednoglasno su se odlučili za ponudu agencije Potočki travel.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

2018./2019.

Arhiva ponuda - 2018./2019. godina
JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 5.2.2019)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 1.j, 2.a, 2.b, 2.j, 2.pm, 3.j i 4.j razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 28. siječnja 2019. u 16:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Italiju (Venecija-Gardaland). Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 2/19 . Rok za dostavu ponuda: 5. veljače 2019. Javno otvaranje ponuda bit će 11. veljače 2019. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 2/19

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 24.1.2019)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.a i 3.b razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 10. siječnja 2019. u 13:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Budvu. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 1/19 . Rok za dostavu ponuda: 24. siječnja 2019. Javno otvaranje ponuda bit će 1. veljače 2019. u 11:10 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 1/19

NAPOMENA:

U rubrici broj 5. (Planirano vrijeme realizacije) greškom je upisana godina 2018. Treba pisati 2019.

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 15.1.2019)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.j i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 18. prosinca 2018. u 11:15 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Španjolsku (Lloret de Mar). Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 3/18 . Rok za dostavu ponuda: 15. siječnja 2019. Javno otvaranje ponuda bit će 21. siječnja 2019. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 3/18

NAPOMENA:
U točkama 7. (Plan puta) i 9. (Smještaj i prehrana) kosa crta (/) između imena gradova znači "ili".

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 16.8.2018)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 2.a, 2.b i 2.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 2. srpnja 2018. u 11:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Skradin- NP Krka, Šibenik, Zadar, otok Pag. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 2/18 . Rok za dostavu ponuda: 16. kolovoza 2018. Javno otvaranje ponuda bit će 23. kolovoza 2018. u 17:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 2/18

Arhiva rezultata - 2018./2019. godina
Ponuda broj 2/19 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 1.j, 2.a, 2.b, 2.j, 2.pm, 3.j i 4.j razreda održanom 18.02.2019. u 17:00 sati većinom glasova odabrana je agencija Varaždintours putnička agencija d.o.o., Ul. Alojzija Stepinca 1, Varaždin za provedbu dvodnevne ekskurzije u Veneciju - Gardaland.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 2/19 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 11. veljače 2019. godine u 14 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju dvodnevne ekskurzije u Veneciju – Gardaland dana 03. i 04. svibnja. 2019. (za 1.j, 2.a, 2.b, 2.j, 2.pm, 3.j, 4.j), ustanovilo je da su na javni poziv  br. 2/19 pristigle ukupno tri  ponude potencijalnih davatelja usluge:

 1. VARAŽDINTOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 2. TAUBEK TOURS d.o.o, Jerovec 151, Ivanec
 3. Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin

Pregledom ponuda ustanovljeno je da tri zadovoljavaju uvjete javnog poziva.

Odabrane ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 18. veljače 2019. u 17 sati su:

 1. VARAŽDINTOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 2. TAUBEK TOURS d.o.o, Jerovec 151, Ivanec
 3. Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti  izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 1/19 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku za 3.a i 3.b razred održanom 13.02.2019. u 17:30 sati odabrana je agencija Varaždintours putnička agencija d.o.o., Ul. Alojzija Stepinca 1, Varaždin za provedbu školske ekskurzije u Budvu i Sarajevo.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 1/19 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 1. veljače 2019. godine s početkom u 11:15 sati, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju u Budvu i Sarajevo (za 3.a i 3.b razred), ustanovilo je da je na javni poziv br. 1/19,  pristiglo ukupno šest ponuda potencijalnih davatelja usluge. Pregledom ponuda ustanovljeno je da svih šest ponuda zadovoljavaju uvjete javnog poziva.

Ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku u srijedu, 13. veljače 2019. godine u 17:30 h, su:

 1. Varaždintours d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 2. Potočki travel, Ante Starčevića 3, Krapina
 3. Alga Travel Agency d.o.o., Teslina 14, Zagreb

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.), odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podatcima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 3/18 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 3. pm i 3. razreda održanom 30.01.2019. u 17:00 odabrana je agencija Varaždintours putnička agencija d.o.o., Ul. Alojzija Stepinca 1, Varaždin za provedbu školske ekskurzije u Španjolsku.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 3/18 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 21. siječnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju u Španjolsku (za 3.pm i 3.j razred), ustanovilo je da su na javni poziv br. 3/18,  pristigle ukupno tri ponude potencijalnih davatelja usluge. Pregledom ponuda ustanovljeno da sve tri ponude zadovoljavaju uvjete javnog poziva.

Ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku u srijedu, 30. siječnja 2019. godine u 17:00 h, su:

 1. Varaždintours d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 2. Galileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin
 3. Taubek Tours, Vladimira Nazora 4, Ivanec

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.), odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podatcima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 2/18 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku (2. razredi) održanom 13.09.2018. u 17:00 odabrana je agencija Varaždintours putnička agencija d.o.o., Ul. Alojzija Stepinca 1, Varaždin za provedbu školske ekskurzije Pag-Zadar-Šibenik.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 2/18 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 23. kolovoza 2018. godine. u 17:00 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju u Pag-Zadar-Šibenik (za 2. razrede), ustanovilo je da su na javni poziv br. 2/18,  pristigle ukupno dvije ponude potencijalnih davatelja usluge. Pregledom ponuda ustanovljeno je da ponuda Via Magnifica d.o.o.  agencije ne zadovoljava sve uvjete iz javnog poziva.

 Ponude koje će biti predstavljena na zajedničkom roditeljskom sastanku 13. rujna 2018. godine u 17:00 h, je:

 1. Varaždintours d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podatcima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

2017./2018.

Arhiva ponuda - 2017./2018. godina
JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 14.3.2018)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 1.a. 1.b, 1.j i 1.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 26. veljače 2018. u 11:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Hum-Roč, Rijeka, Novi Vinodolski, Senj. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 1/18 . Rok za dostavu ponuda: 14. ožujka 2018. Javno otvaranje ponuda bit će 21. ožujka 2018. u 13:40 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 1/18

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 18.1.2018)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.b i 3.j razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 19. prosinca 2017. u 11:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Sloveniju, Italiju (San Marino), Grčku . Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 8/17 . Rok za dostavu ponuda: 18. siječnja 2018. Javno otvaranje ponuda bit će 24. siječnja 2018. u 14:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 8-17

JAVNI POZIV ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU (rok 12.12.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.a i 3.pm razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 23. studenoga 2017. u 11:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 7/17 . Rok za dostavu ponuda: 12. prosinca 2017. Javno otvaranje ponuda bit će 15. prosinca 2017. u 13:00 sati u prostorijama škole.

Javni poziv 7-17

JAVNI POZIV ZA TERENSKU NASTAVU (rok 21.11.)

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 1.j. 2.a, 2.b, 2.j, 3.j, 4.j razreda, na sastanku Povjerenstva održanom 13. studenoga 2017. u 11:00 sati, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Italiju, Padova-Verona. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 6/17 . Rok za dostavu ponuda: 21. studenoga 2017. Javno otvaranje ponuda bit će 27. studenoga 2017. u 11:15 sati u prostorijama škole.

Obrazac_poziva_Italija- Verona-Padova

Arhiva rezultata - 2017./2018. godina
Ponuda broj 1/18 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 1.a, 1.b, 1.j, 1.pm razreda održanom 27.03.2018. u 17:00 jednoglasno je odabrana agencija Via magnifica d.o.o, Matije Gupca 84, Zabok za provedbu terensku nastavu „Putevima glagoljaša“.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 1/18 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 21. ožujka 2018. godine. u 13,40 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za terensku nastavu „Putevima glagoljaša“ (za 1.a, 1.b, 1.j, 1.pm), ustanovilo je da su na javni poziv br. 1/18,  pristigle ukupno četiri  ponude potencijalnih davatelja usluge. Pregledom ponuda ustanovljeno je da ponuda Taubek toursa ne zadovoljava sve uvjete iz javnog poziva.

 Tri ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 27. ožujka 2018. godine u 17:00 h, su:

 1. Presečki tours, Poslovnica Zagreb, Av. Marina Držića 4
 2. Varaždintours d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 3. Via magnifica d.o.o, Matije Gupca 84, Zabok

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podatcima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 8/17 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 3.b i 3.j razreda održanom 6.2.2018. u 17:00 većinom glasova roditelja odabrana je  agencija ALGA travel agency d.o.o. Teslina 14, 10000 Zagreb, za maturalno putovanje u Grčku

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 8/17 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 24. siječnja 2018. godine u 14:00 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3. b i 3. j razreda u Grčku  ustanovilo je da su na javni poziv br. 8/17 pristigle ukupno četiri  ponude potencijalnih davatelja usluge:

 1. GALILEO Travel d.o.o.
 2. TAUBEK TOURS d.o.o
 3. Punim jedrima Tourist Agency
 4. ALGA travel agency d.o.o.

Pregledom ponuda ustanovljeno je da 4 ponude zadovoljavaju uvjetima javnog poziva.

Tri ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u utorak, 6. veljače 2018. u 17:00 sati su:

 1. GALILEO Travel d.o.o.
 2. TAUBEK TOURS d.o.o
 3. ALGA travel agency d.o.o.

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 10-15 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 7/17 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 3.a i 3.pm razreda održanom 20.12.2017. u 17:00 jednoglasno je odabrana agencija POTOČKI TRAVEL, Ante Starčevića 3, Krapina za maturalno putovanje Budva, Sarajevo.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 7/17 -rezultati odabira

Na sastanku održanom 15. prosinca 2017. godine u 13:00 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3. a i 3. pm razreda u Budvu, Sarajevo ustanovilo je da je na javni poziv br. 7/17 pristiglo ukupno pet ponuda potencijalnih davatelja usluge:

 1. Punim jedrima j.d.o.o.
 2. DND- RADOST DJECI d.o.o
 3. TAUBEK TOURS d.o.o.
 4. GALILEO TRAVEL
 5. POTOČKI TRAVEL

Pregledom ponuda ustanovljeno je da 4 ponude zadovoljavaju uvjetima javnog poziva, a 1 ponuda ne udovoljava traženim uvjetima.

Tri ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu, 20. prosinca 2017. u 17:00 sati su:

 1. DND- RADOST DJECI d.o.o
 2. GALILEO TRAVEL
 3. POTOČKI TRAVEL

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 10-15 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 6/17 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 1.j i 2.j razreda održanom 13.12.2017. u 17:30 jednoglasno je odabrana agencija Galileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin za provedbu fakultativne ekskurzije Padova – Verona, Italija.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 6/17 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 27. studenoga 2017. godine u 11.15 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju fakultativne dvodnevne ekskurzije u Padovu-Veronu dana 28. i 29. 04. 2018. (za 1.j, 2.a, 2.b, 2.j, 3.j, 4.j), ustanovilo je da su na javni poziv  br. 6/17 pristigle ukupno pet  ponuda potencijalnih davatelja usluge:

 1. Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin
 2. VARAŽDINTOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 3. TAUBEK TOURS d.o.o, Jerovec 151, Ivanec
 4. Presečki grupa d.o.o, Frana Galovića 15, Krapina
 5. ALGA travel agency d.o.o, Teslina 14, Zagreb

Pregledom ponuda ustanovljeno je da sve zadovoljavaju uvjete javnog poziva.

Odabrane ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 13. prosinca 2017. u 17.30 sati su:

 1. VARAŽDINTOURS d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 2. Galileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin
 3. ALGA travel agency d.o.o, Teslina 14, Zagreb

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti  izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju, na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

Ponuda broj 5/17 - konačna odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na roditeljskom sastanku 2. a, 2.b i 2.pm razreda održanom 13. 9. 2017. u 17:30 jednoglasno je odabrana agencija Varaždintours d.o.o, Alojzija Stepinca 1, iz Varaždina za provedbu terenske nastave Pag-Zadar-NP Krka-Šibenik.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Ponuda broj 5/17 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 28. kolovoza 2017. godine u 10,00 sati,  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za terensku nastavu Pag-Zadar-NP Krka-Šibenik (za 2.a, 2.b, 2.pm), ustanovilo je da su na javni poziv  br. 5/17 pristigle ukupno tri  ponude potencijalnih davatelja usluge:

 1. PANTURIST d.d. Sv. L. B. Mandića 33, Osijek
 2. Varaždintours d.o.o, Alojzija Stepinca 1, Varaždin
 3. Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, iz Varaždina.

Pregledom ponuda ustanovljeno je da dvije zadovoljavaju uvjete javnog poziva.

Odabrane ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku 13. rujna 2017. u 17.30 sati su:

 1. Varaždintours d.o.o, Alojzija Stepinca 1, iz Varaždina
 2. Gallileo travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, iz Varaždina

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti  izvan škole (NN 67/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 15-20 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti,  a u tom će slučaju,  na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

 

 

Odgovori