4.3.2021. Natječaj za nastavnika/icu Matematike

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Matematike – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Matematike.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15).

15.3.2021.

TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA:

Svi kandidati prijavljeni na natječaj će do petka 19.3.2021. u 15:00 sati biti obavješteni putem e-mailova navedenih u prijavama o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima će se testirati

  • Pismeno testiranje kandidata provest će se u utorak 23.3.2021. u 10,00 sati u učionici Fizike, a psihologijsko testiranje će se provesti isti dan u 10,30 sati.

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela bit će pozvani na usmeni razgovor, koji će se održati u petak 26.3.2021. u 12,00 sati u uredu Ravnateljice Škole.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od tri dijela: pisane provjere, psihologijskog testiranja i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pojedinog pisanog dijela.

Molimo sve kandidate da se  prilikom dolaska na testiranje pridržavaju važećih epidemioloških uputa, ponesu svoju kemijsku olovku, obavezno na testiranje pristupaju sa zaštitnom maskom za lice, uz držanje propisane socijalne distance.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati sa sljedećim šiframa:

05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 05/10.

Svim kandidatima na natječaj bit će poslan e-mail na adresu koje su naveli u prijavi sa dodijeljenim im šiframa ili sa razlozima odbijanja njihovih prijava.

Ukoliko niste zaprimili takav mail, molimo da nas kontaktirate na broj: 049/587-661.

1.4.2021. Ishod natječajnog postupka

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za nastavnika/icu Matematike, raspisanom 4. ožujka 2021. godine, na sastanku održanom 31. ožujka 2021. godine donijelo odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu za osobu pod šifrom 05/8.

Na  poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Školski odbor je na svojoj elektronskoj 35. sjednici dao jednoglasnu suglasnost sa prijedlogom za sklapanje Ugovora o radu sa Barbarom Vukić, magistrom edukacije matematike.

Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju.

 

 

Comments are closed.