12.01.2023. Tajnik/tajnica

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Tajnik/tajnica – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme 

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za Tajnika/tajnicu.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), te

Posebni dio:

  • Statut Gimnazije Antuna Gustava Matoša,
  • Pravilnik o radu Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

 

16.1.2023.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u srijedu, 25. siječnja 2023. godine. s početkom u 9:00 sati.

Usmeno testiranje će se održati nakon pismenog testiranja.

Kandidatima sa potpunom  i urednom prijavom biti će poslan e-mail s pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati najkasnije do 24. siječnja 2023. godine.

 

26.1.2023.

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za Tajnika/icu, raspisanom 12. siječnja 2023. godine, na sastanku održanom 25. siječnja 2023. godine donijelo odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu sa osobu pod šifrom 02/6. 

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.