4.10.2019. Natječaj za tajnika/tajnicu

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Tajnika/tajnicu gimnazije – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – za vrijeme korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu, nepuno radno vrijeme, 20 sati rada tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za tajnika/tajnicu Gimnazije.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

 

14. listopada 2019.

Kandidati prijavljeni na natječaj će tijekom ovog tjedna, a najkasnije do srijede 16. listopada 2019. biti obaviješteni o statusu svojih prijava.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u ponedjeljak 21. listopada 2019. godine u 13:00 sati u prostorima Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Prilaz Janka Tomića 2, Zabok, prvi kat desno, šarena učionica.

Usmeno testiranje kandidata koji su prošli pismeno testiranje, održati će se u ponedjeljak, 21. listopada 2019. u uredu ravnateljice s početkom u 14:00 sati.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži 10 pitanja iz Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz Općeg dijela.

23. listopada 2019.

Rezultati natječaja

Povjerenstvo za izbor kandidata prema natječaju za tajnicu/ka Gimnazije na sastanku održanom 21. listopada 2019. donijelo je odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu za osobu pod šifrom: 17/4.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

 

Comments are closed.