Projekt CEDAR Živjeti Zdravo

Sve je krenulo već davne 2012. kada su se privi volonteri edukatori odlučili na vršnjačku edukaciju o bezalkoholnim navikama uz partnerstvo sa udrugom Cedar i suradnju s drugim školama Županije i šire.

prvi prilog o pedagoškim radionicama

Odgovori