4.7.2022. Nastavnik/nastavnica Engleskog jezika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno i puno radno vrijeme 

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Engleskog jezika.

Natječaj – PDF

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21).

 

11.7.2022. Testiranje kandidata

Pismeno testiranje kandidata održati će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati.

Usmeno testiranje će se održati nakon pismenog testiranja.

Poziv na testiranje kao i šifre pod kojima će se kandidati testirati biti će poslani na mail kandidata najkasnije u četvrtak 14. srpnja 2022.

 

14.7.2022.

TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA:

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj sa potpunom  i urednom prijavom je poslan e-mail sa pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati.

  • Pismeno testiranje kandidata provest će se u ponedjeljak 18.7.2022. u 11:00 sati 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela bit će pozvani na usmeni razgovor, koji će se održati isti dan s početkom u 12:00 sati u uredu Ravnateljice Škole.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pojedinog pisanog dijela.

Ukoliko niste zaprimili mail sa pozivom na testiranje, molim da nas kontaktirate na broj 049/587-667.

 

19.7.2022.

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za Nastavnika/cu Engleskog jezika, raspisanom 4. srpnja 2022. godine, na sastanku održanom 18. srpnja 2022. godine donijelo odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu sa osobu pod šifrom 05/6. 

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.