eTwining projekt – Svijet pod mikroskopom

 

Ovaj e-Twinning projekt je dio međunarodnog projekta u kojem sudjeluju Turska, Rumunjska i Hrvatska. Iz naše škole sudjeluje 15 učenika  2. i 3. razreda gimnazije  pod mentorstvom Irene Futivić,prof., Ane Culej, prof. i Lidije Klenovšak, prof.

U sklopu projekta “Svijet pod mikroskopom “učenici će  kroz multimodularni pristup koristiti IKT tehnologiju, optička pomagala, a svoje će radove predstaviti ostalim sudionicima projekta.

Ciljevi projekta su:

  • – upoznavanje povijesti mikroskopije
  • korištenje IKT
  • upoznavanje dijelova mikroskopa, rukovanje mikroskopom i mjerne jedinice
  • mikroskopiranje okom nevidljivih struktura- trajni i svježi preparati
  • crtanje i označavanje promatranih struktura
  • izrada radnih listića za učenike suradničkih škola
  • jačanje suradnje između različitih škola i ustanova
  • razvijanje socijalnih vještina
  • razmjena ideja i iskustva

Suradnja nastavnika i učenika iste škole će se ostvariti uživo tijekom izvannastavnih aktivnosti i redovne nastave putem Teamsa, Zooma, maila- ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Rezultati projekta i aktivnosti će se objavljivati na web stranicama škole i stranicama projekta.

U  prvoj fazi provedbe projekta predstavili su se učenici i voditelji projekta. Predstavljena je škola. Napravljene su prezentacije na temu “Sigurnost na internetu” i “Autorska prava”.

Učenici su izradili logo projekta na temu “Svijet pod mikroskopom”.

 

AKTIVNOSTI UČENIKA- studeni-prosinac 2021.

Učenici 2. i 3. razreda gimnazije koji sudjeluju u projektu “Svijet pod mikroskopom” istražili  su povijest mikroskopije, vrste mikroskopa, pravila mikroskopiranja i dosege razvoja optike. Učenicu su opisali znanstvenike važne za razvoj mikroskopa.

Naučili  su da su mjerne jedinice odabrane, dogovorene i objavljene poznate vrijednost mjerne (fizikalne) veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju sve druge istovrsne veličine. Rješavali su zadatke u kojima su trebali pretvarati mjerne jedinice.

Učenici su započeli bilježiti latinsko – grčku terminologiju kako bi stvorili kvalitetan rječnik latinsko – grčke terminologije. Učenici su trebali  svladati pisanje grčkog alfabeta na satovima grčkog jezika. Zabilježili su i digitalni zapis na grčkom alfabetu.

Vrste mikroskopa

Dijelovi mikroskopa

Znanstvenici u biologiji

 

 

 

 

AKTIVNOSTI UČENIKA – siječanj – ožujak 2022.

Učenici 3. razreda Gimnazije Antuna Gustava Matoša iz Zaboka koji sudjeluju u projektu “Svijet pod mikroskopom” sudjelovali su u mikroskopiranju trajnih preparata životinja i trajnih preparata biljaka koje možete pogledati na poveznicama.

Tajni preparati životinja

Trajni preparati biljaka

 

 

AKTIVNOSTI UČENIKA – travanj 2022.

7. travnja 2022. godine su učenici 1. razreda upoznavali svijet pod mikroskopom u slatkovodnim ekosustavima. Rezultate mikroskopiranja učenici su prikazali na posteru. Fotografije i poster izradili učenici prvih razreda Gimnazije A.G.Matoša Zabok. Mentor učenicima bila je Irena Futivić, prof.

7. travnja 2022. godine su učenici 3. razreda Gimnazije Antuna Gustava Matoša iz Zaboka koji sudjeluju u projektu “Svijet pod mikroskopom” mikroskopirali svježe preparate biljaka koje možete pogledati na poveznici:

https://read.bookcreator.com/mhYEjwK15NQf1v3yCOUdslH4ZL63/aXHbe4_0R9Gj1qDo5drqGg

Kvizu “Svijet pod mikroskopom” možete pristupiti preko poveznice .

Mentor učenicima bila je Ana Culej, prof.

 

AKTIVNOSTI UČENIKA – svibanj 2022.

Učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša istraživali su latinizme i grecizme u stručnoj terminologiji korištenoj u projektu “Svijet pod mikroskopom”.

Učenica Jasmina Halapir izradila je poster kojim prikazuje primjere latinizama i grecizama u biologiji.

 

Učenici drugih razreda gimnazije izradili su Rječnik latinsko-grčke terminologije.

 

Dana 19.05. 2022. prezentiran je projekt “Svijet pod mikroskopom” nastavnicima biologije na ŽSV Krapinsko-zagorske županije. Isti je projekt prezentiran i nastavnicima naše škole za vrijeme obilježavanja “11. Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i zbirki”. Posjetitelji su aktivno sudjelovali u mikroskopiranju i izradi preparata. Prezentaciju i radionice pripremile su Ana Culej i Irena Futivić.

Učenici su napravili prezentaciju “Svijet pod mikroskopom” kojom su prikazali aktivnosti koje su provodili na projektu tijekom godine dana. Plakat su predstavili na zajedničkom ZOOM sastanku svih sudionika projekta i njihovih mentora koji je održan se 24.5.2022. u 19.30 sati.

 

Učenici i nastavnici su nakon zajedničkog sastanka analizirali rezultate projekta te ispunili evaluaciju i diseminaciju projekta.
Napravljen je i sažetak projekta u Book creatoru koju su uređivali svi dionici projekta.

Poveznice:
rječnik-latinsko grčke terminologije
https://www.canva.com/design/DAEteBQFoDY/TIxCskLXZ6Mw076u5wGM4w/view?utm_content=DAEteBQFoDY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

e-Twinning projekt “Svijet pod mikroskopom”
https://read.bookcreator.com/mhYEjwK15NQf1v3yCOUdslH4ZL63/kerZQEcQTC-pXzRNdsV18g

Prezentacija projekta “Svijet pod mikroskopom” 

 

Oznaka kvalitete:

Comments are closed.