29.10.2020. Natječaj za Stručnog suradnika psihologa – pripravnika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), u skladu Planom prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama (KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017, od 19. listopada 2020.), Gimnazija Antuna Gustava Matoša raspisuje 

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika

putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

 

 1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG– 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

 

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika psihologa

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te

Posebni dio:

 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20),
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15),
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15).

 

10.11.2020.

TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA:

Svi kandidati prijavljeni na natječaj će do petka 13.11.2020. u 15:00 sati biti obavješteni putem e-mailova navedenih u prijavama o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima će se testirati

 • Pismeno testiranje kandidata provest će se u utorak 17.11.2020. u 10:00 sati u Malenoj učionici.

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela biti će pozvani na razgovor, koji će se održati nakon pismenog testa u uredu Ravnateljice Škole.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
 • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Molimo sve kandidate da se  prilikom dolaska na testiranje pridržavaju važećih epidemioloških uputa, ponesu svoju kemijsku olovku, obavezno na testiranje pristupaju sa zaštitnom maskom za lice, uz držanje propisane socijalne distance. 

 

11.11.2020.

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Prema natječaju za zapošljavanje Stručnog suradnika pripravnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto psihologa, raspisanom 29. listopada 2020. godine, ravnateljica Gimnazije Antuna Gustava Matoša donosi Odluku o djelomičnoj obustavi natječaja.

Na poveznici možete pronaći tekst odluke.

Comments are closed.