3.12.2019. Natječaj za nastavnika/icu Likovne umjetnosti

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Likovne umjetnosti – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno  i nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave tjedno 

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/ica Likovne umjetnosti.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10 82/19),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15).

 

11. prosinca 2019.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj će do petka 13.12. u 15 sati biti obavješteni putem e-mailova navedenih u prijavama o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima će se testirati

  • Pismeno testiranje kandidata provest će se u utorak  17.12. u 13:00 sati u Maloj učionici.

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela biti će pozvani na testiranje isti dan s početkom u 13:45 sati.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pojedinog pisanog dijela.

13. prosinca 2019.

Na pismeno testiranje poziva se kandidati sa sljedećom šifrom:

20/7

Svim kandidatima na natječaj poslan je e-mail na adresu koje su naveli u prijavi sa dodijeljenim im šiframa ili sa razlozima odbijanja njihovih prijava.

Ukoliko niste zaprimili takav mail, molimo da nas kontaktirate na broj: 049/587-661.

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na natječaju za popunu radnog mjesta nastavnika/ice Likovne umjetnosti u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, koji je objavljen 3. prosinca 2019. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na sjednici 19. prosinca 2019., potvrdio odabir kandidatkinje s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova, Ane Dubroja.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.