12.4.2021. Natječaj za domara/icu

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Domara/ice – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno i  nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno)

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za domara/icu.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20).

23.4.2021.

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za domara/icu, raspisanom 12. travnja 2021. godine, na sastanku održanom 23. travnja 2021. godine, utvrdilo kako na raspisani natječaj nije pristigla nijedna prijava. Iz navedenog razloga ravnateljica donosi Odluku o neizboru kandidata.

Na poveznici možete pronaći tekst Odluke.

Comments are closed.