02.10.2023. Nastavnik/nastavnica Likovne umjetnosti

Odluka o vrsti testiranja i načinu bodovanja kandidata natječaja za nastavnika/icu Likovne umjetnosti

Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22),  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanje Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2197/01-380/1-6-19-1 od 12. lipnja 2019.) te čl. 29. st. 3. toč. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18, 122/12), Povjerenstvo za izbor kandidata objavljuje: Odluku o vrsti testiranja i načinu bodovanja kandidata natječaja za nastavnika/icu Likovne umjetnosti koji su temeljem Odluke o prednosti pri zapošljavanju upućeni od strane Zajedničke komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje tehnoloških viškova Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Područni odbor Krapinsko-zagorske županije – za radno mjesto: Nastavnik/ica Likovne umjetnosti na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 14 sati nastave, odnosno 26,7 sati rada tjedno u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u ponedjeljak, 9. listopada 2023. godine. s početkom u 09:30 sati.

O usmenom testiranju će kandidati biti obaviješteni nakon pismenog testiranja.

Upućenim kandidatima će biti poslan i e-mail sa pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati.

 

09.10.2023. 

Povjerenstvo za izbor kandidata je na sastanku održanom 9. listopada 2023. godine donijelo Izvješće o provedenom postupku testiranja upućenog kandidata, dostupno u privitku

Upućena kandidatkinja se nije odazvala na testiranje, te se kreće s raspisivanjem natječaja za zapošljavanje nastavnika/ice Likovne umjetnosti u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša.

 

10.10.2023.  Nastavnik/nastavnica Likovne umjetnosti

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Likovne umjetnosti – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, 26,7 sati rada tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Likovne umjetnosti.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21).

 

24.10.2023. 

Pismeno testiranje kandidata održati će se u ponedjeljak, 30. listopada 2023. godine., s početkom u 10:00 sati.

Usmeno testiranje će se održati nakon pismenog testiranja.

Kandidatima sa potpunom  i urednom prijavom biti će poslan e-mail sa pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati.

Comments are closed.