eTwinning: Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta

E-Twinning projekt “Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta”
Gimnazija Antuna Gustava Matoša

U školskoj godini 2022./2023. u gimnaziji  Antuna Gustava Matoša provodi se e-Twinning projekt “Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta” u kojem sudjeluju učenici 1. pm  i 2.j  razreda pod mentorstvom Ane Culej, prof. i  Irene Futivić, prof.

Slika 1. Sudionici projekta

U sklopu projekta “ Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta”  učenici će koristiti IKT tehnologiju, proučavati životne uvjete različitih staništa, istraživati bioraznolikost i odnose među jedinkama, utjecaj žive prirode na neživu te izrađivati modele ekosustava. Socijalnim kontaktom razvijat će  podizanje svijesti i razvijanje dobrih navika očuvanja ekosustava u kojem žive.

Ciljevi projekta:

–          informiranje o različitim ekosustavima i geografskoj rasprostranjenosti

–          prikupljanje informacija o bioraznolikosti pojedinih ekosustava

–          uspoređivanje dvaju ili više istih ekosustava na različitim kontinentima

–          proučavanje životnih uvjeta različitih staništa

–          analiziranje odnosa između živih bića i njihovog odnosa na okoliš

–          izrada modela ekosustava, postav izložbe modela ekosustava, posjet izložbi

–          posjet nekom ekosustavu u sklopu terenske nastave ili izleta

–          korištenje različitih informacijsko komunikacijskih tehnologija

–          razvijanje socijalnih vještina

–          jačanje suradnje između različitih škola i ustanova

–          razmjena iskustava, ideja i dobre prakse

Suradnja učitelja i učenika će se ostvariti uživo, preko Teamsa, maila, facebooka, Twinspacea, Twin maila, Whatsappa, Vibera i SMS poruka.

Rezultati projekta i aktivnosti će se objavljivati na web stranicama škole i stranicama projekta.

U  prvoj fazi provedbe projekta predstavili su se učenici i voditelji projekta. Predstavljena je škola. Napravljene su prezentacije na temu “Sigurnost na internetu” i “Autorska prava”.

Projekt su predstavile voditeljice  projekta Irena Futivić i Ana Culej na Stručnom skupu prirodne grupe predmeta 14.11.2022.

Slika 2. Predstavljanje projekta na Stručnom skupu prirodne grupe predmeta

 Ekosustav

Ekosustav je prostor naseljen organizmima  i njihovim zajednicama. Prostor ili stanište se naziva BIOTOP. ŽIVOTNU ZAJEDNICU ILI BIOCENOZU čine svi organizmi koji žive unutar ekosustava i djeluju jedan na drugi. Odnosi između vrsta u životnoj zajednici može se promatrati ima li jedna vrsta koristi ili štete od prisutnosti druge vrste. Prema svojstvima staništa razlikujemo vodene i kopnene ekosustave.

Učenik Jan Gvozdanović, 1.pm napravio je logo projekta.

Učenici 1. razreda izrađivali su modele ekosustava koristeći različite materijale i tehnike.

Napravljena je izložba modela ekosustava.

MODELI EKOSUSTAVA

Slika 1. Model ekosustava livada

Slika 2. Model ekosustava špilja

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Model ekosustava jezero

Slika 4. Model bioma stepa

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Model ekosustava šuma

Slika 6. Model ekosustava mora

 

 

 

 

 

 

Slika 9. Model ekosustava more

Slika 10. Model ekosustava livada

 

 

 

 

 

 

Slika 11. Model ekosustava šuma

Slika 12. Ekosustav u boci

 

 

 

 

 

 

 

Učenik Petar Žukina, 1.pm, napravio je video uradak na Modele ekosustava koje možete pogledati na poveznici: https://drive.google.com/file/d/1XoGWQat6GSAb4sS4ZRp_mfqBw6KW46Io/view?usp=sharing

Učenici 1.pm razreda Jan Gvozdanović, Lana Knezić, Petar Žukina, Larisa Legčević  i Martin Vrček  koji sudjelu u E-Twinning projektu  “Raznolikost i upoznavanje ekosustava našeg planeta” napravili su prezentaciju Ekosustavi mora i oceana. Ekosustavi mora i oceana

 

Terenska nastava na rijeku Krapinicu

U petak, 27.01.2023. učenici 1.pm razreda koji sudjeluju u projektu “Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta” prisustvovali su terenskoj nastavi na rijeku Krapinicu u postaji Zabok. Učenici su uzeli uzorke vode za fizikalno – kemijsku analizu. Na terenu su izmjerili temperaturu vode rijeke Krapinice koje je iznosila 50C, a pomoću univerzalnog indikator papira izmjerili su pH rijeke koja je iznosila 7. Pomoću Secchijevog diska učenici su izmjerili  prozirnost vode od  50 cm. Uzorke vode odnijeli su u školu gdje su napravili kemijsku analizu vode. Tvrdoća vode mjerena je pomoću Aquadur traka i iznosila je 21°dH što odgovara tvrdoj vodi.Nisu pronađeni nitriti, nitrati niti fosfati, a željezo u vodi izmjereno je 0,1 mmol/l. Biološka analiza nije rađena zbog visokog vodostaja rijeke i hladnog vremena. Planira se odlazak na rijeku kad bude toplije i povoljnije vremenske prilike.

Terenska nastava na rijeku Krapinicu video

 

Posjet Prirodoslovnom muzeju i Kući eksperimenata u Ljubljani

Učenici 1. razreda Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku posjetili su 31.03.2023. Ljubljanu gdje su razgledali Prirodoslovni muzej i posjetili su Kuću eksperimenata. U Prirodoslovnom muzeju vidjeli su špiljski ekosustav, planinski ekosustav i ekosustav bare. Vidjeli su kostur mamuta, a mogli su vidjeti i razvoj Zemlje kroz geološku prošlost i zbirku minerala. Fiziku su pobliže upoznali  u Kući eksperimenata gdje su izvodili različite eksperimente.

Plakate učenika 1.pm razreda možete pogledati na poveznici: https://www.canva.com/design/DAFesVZUXG0/Sct_JTN8adCHsdBBQ-LLsA/edit?utm_content=DAFesVZUXG0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Plakate učenika 1.j razreda možete pogledati na poveznici: https://www.canva.com/design/DAFesVwkH4E/PN_GdcXnsoUMyOhiz-0v8w/edit?utm_content=DAFesVwkH4E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Planinski ekosustav možete pogledati na poveznici: https://sway.office.com/ImemVp7sHc4gfSgV?ref=email

Ekosustav špilja možete pogledati na poveznici: https://sway.office.com/3hqGB13s2A2xAbvc?ref=Link

Prilagodbe mamuta možete pogledati na poveznici: https://sway.office.com/YghQMh7D8isFVzzb?ref=Link

Ekosustav bare možete pogledati na poveznici: https://sway.office.com/3FQe7XQeBzoOqEnN?ref=email&loc=play

Geološku prošlost Zemlje možete pogledati na poveznici: https://sway.office.com/xrYdfMXk8XrwwIyo?ref=email&loc=play

Fosile možete pogledati na poveznici: https://sway.office.com/xMqFe3EwfvFt3aSZ?ref=Link

Učenici su upoznali različite vrste minerala te su izradili prezentacije o najpoznatijim mineralima. (radovi u prilogu)

 

 

U četvrtak, 04.05.2023. U gimnaziji A. G. Matoša Zabok imali smo 4. sat – otvoreni sat za razgled izložbi povodom obilježavanja 60. godina gimnazije Zabok.

Aktiv prirodne grupe predmeta napravio je izložbu “Modeli u prirodoslovlju i Čuda prirode”. Učenici su mogli vidjeti modele atoma, stanica, organa i organskih sustava i modele ekosustava. Mogli su provjeriti svoje znanje rješavanjem zadataka pomoću QR kodova. Na izložbi su bili izloženi plakati Sapun u srednjem vijeku i plakat Miracle of Nature. Taj sat u učionici biologije učenice 1.pm razreda koje sudjeluju u projektu Miracle of Nature imale su radionicu i pokazale kako proizvesti kremu za ruke i balzam za usne, a prikazan je i video kako proizvesti sapune. Na hodniku su postavljeni plakati u obliku lente vremena gdje su učenici mogli vidjeti na kojim su državnim natjecanjima sudjelovali učenici naše škole iz prirodne grupe predmeta od 1995.- 2023. godine i koji su bili državni prvaci. Ispred učionice fizike učenici su mogli uživati u sladoledu koji je napravljen s tekućim dušikom.

              

              

 

12. lipnja 2023. učenici 1.pm razreda Lana Knezić, Larisa Legčević, Petar Žukina, Jan Gvozdanović i Martin Vrček koji sudjeluju u projektu “Raznolikost i upoznavanje ekosustava našeg planeta “posjetili” su ekosustav livada u okolici naše škole. Pomoću programa PlantNet odredili su livadne biljke i napravili fotoherbarij koji možete pogledati na poveznici. https://sway.office.com/NcUX9VPluHfY1RfM?ref=email

Evaluacija projekta “Raznolikost i upoznavanje ekosustava našeg planeta”.

Poveznica na bookcreator “Raznolikost i upoznavanje ekosustava našeg planeta

Comments are closed.