20.4.2022. Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gimnazije

Na temelju članka 126., stavaka 1. – 3. i članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), članka 60. stavka 4. Statuta Gimnazije Antuna Gustava Matoša (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2197/01-380/1-6-19-10 od 2. srpnja 2019.) Školski odbor Gimnazije Antuna Gustava Matoša, na 16. sjednici održanoj 14. travnja 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

Tekst natječaja pročitajte na poveznici: Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gimnazije.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Prilaz Janka Tomića 2, Zabok.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu: Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Prilaz Janka Tomića, 49210 Zabok, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja Gimnazije Antuna Gustava Matoša objavljenom u Narodnim novinama br. 47/2022 dana 30. travnja 2022. i objavljenom na mrežnoj stranici Gimnazije Antuna Gustava Matoša dana 30. travnja 2022., Školski odbor Bibijana Šlogar, prof. ravnateljicom Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

Obavijest o ishodu

Odluka o imenovanju ravnateljice Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Comments are closed.