Tijela škole

Školski odbor 2017.-2021.
Članovi Školskog odbora 2017 -31.10.2019
Članovi Školskog odbora od 1.11.2019
Izvod iz zapisnika – 36. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 36. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 35. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 35. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 34. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 34. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 33. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 33. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 32. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 32. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 31. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 31. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 30. sjednica Školskog odbora
Poziv na 30. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 29. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 29. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 28. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 28. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 27. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 27. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 26. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 26. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 25. sjednica Školskog odbora
Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 24. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 24. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 23. sjednica Školskog odbora
Poziv na 23. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 22. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 22. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 21. sjednica Školskog odbora
Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 20. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 20. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 19. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 19. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 18. sjednica Školskog odbora
Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 17. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 17. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 16. sjednica Školskog odbora
Poziv na 16. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 15. sjednica Školskog odbora
Poziv na 15. sjednicu Školskog odbora
Zapisnik – 14. (elektronska) sjednica Školskog odbora
Poziv na 14. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 13. sjednica Školskog odbora
Poziv na 13. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 12. sjednica Školskog odbora
Poziv na 12. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 11. sjednica Školskog odbora
Poziv na 11. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 10. sjednica Školskog odbora
Poziv na 10. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 9. sjednica Školskog odbora
Poziv na 9. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 8. sjednica Školskog odbora
Poziv na 8. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 7. sjednica Školskog odbora
Poziv na 7. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 6. sjednica Školskog odbora
Poziv na 6. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 5. sjednica Školskog odbora
Poziv na 5. sjednicu Školskog odbora 
Izvod iz zapisnika – 4. sjednica Školskog odbora
Poziv na 4. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 3. sjednica Školskog odbora
Poziv na 3. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 2. sjednica Školskog odbora
Poziv na 2. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – 2. sjednica Školskog odbora
Poziv na 2. sjednicu Školskog odbora
Izvod iz zapisnika – konstituirajuća sjednica Školskog odbora
Poziv na konstituirajuću sjednicu Školskog odbora

Comments are closed.