14.8.2019. Natječaj za stručnog suradnika pedagoga/psihologa – pripravnik

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), u skladu Planom prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama (KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-18-0009, od 23. listopada 2018.), Gimnazija Antuna Gustava Matoša raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika

putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

za radno mjesto

 

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG ili PSIHOLOG

– 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za pripravnika/-cu stručnog suradnika/-cu pedagoga/-inju ili psihologa/-inju

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

Posebni dio:

29.8.2019. – ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za zapošljavanje pripravnika na radno mjesto stručni suradnik pedagog ili psiholog. 

 

Comments are closed.