Natjecanja 2022./2023.

Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku ove je školske godine domaćin Županijskog natjecanja iz Biologije, Hrvatskog jezika, Španjolskog jezika te Smotre biosigurnosti i biozaštite

Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

Popis učenika koji se pozivaju na županijsko Natjecanje iz hrvatskog jezika u školskoj godini 2022./2023.

Ljestvica konačnog poretka – županijsko Natjecanje iz hrvatskog jezika – 1. razred

Ljestvica konačnog poretka – županijsko Natjecanje iz hrvatskog jezika – 2. razred

Ljestvica konačnog  poretka – županijsko Natjecanje iz hrvatskog jezika – 3. razred

Ljestvica konačnog poretka – županijsko Natjecanje iz hrvatskog jezika – 4. razred

 

Testovi na županijskom Natjecanju učenika 1. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

Testovi na županijskom Natjecanju učenika 2. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

Testovi na županijskom Natjecanju učenika 3. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

Testovi na županijskom Natjecanju učenika 4. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

 

Rješenja testova na županijskom Natjecanju učenika 1. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

Rješenja testova na županijskom Natjecanju učenika 2. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

Rješenja testova na županijskom Natjecanju učenika 3. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

Rješenja testova na županijskom Natjecanju učenika 4. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz hrvatskog jezika 2023.

 

 

Školsko natjecanje iz hrvatskog jezika

Ljestvica_privremenog_poretka, 1. r.

Ljestvica_privremenog_poretka, 2. r.

Ljestvica_privremenog_poretka, 3. r.

Ljestvica_privremenog_poretka, 4. r.

Konačni rezultati ŠN HJ 1.r

Konačni rezultati ŠN HJ 2.r

Konačni rezultati ŠN HJ 3.r

Konačni rezultati ŠN HJ 4.r

 

Županijsko natjecanje iz Biologije

Popis učenika koji se pozivaju na županijsko natjecanje iz Biologije u školskoj godini 2022./2023.

Ljestvica privremenog poretka – županijsko natjecanje iz Biologije – 1. razred

Ljestvica privremenog poretka – županijsko natjecanje iz Biologije – 2. razred

Ljestvica privremenog poretka – županijsko natjecanje iz Biologije – 3. razred

Ljestvica privremenog poretka – županijsko natjecanje iz Biologije – 4. razred

 

Rješenja testova na županijskom natjecanju učenika 1. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

Rješenja testova na županijskom natjecanju učenika 2. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

Rješenja testova na županijskom natjecanju učenika 3. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

Rješenja testova na županijskom natjecanju učenika 4. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

 

Testovi na županijskom natjecanju učenika 1. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

Testovi na županijskom natjecanju učenika 2. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

Testovi na županijskom natjecanju učenika 3. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

Testovi na županijskom natjecanju učenika 4. razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije iz biologije 2023.

 

Opće informacije

Opća pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2022./2023.

Upute za provedbu natjecanja i smotri u 2022./2023. Krapinsko – zagorske županije

Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2022./2023.

Obavijest o prijavama učenika u aplikaciju za natjecanja/smotre u školskoj godini 2021./2022.

 

Provedbene upute

Upute za provedbu natjecanja iz Biologije u školskoj godini 2022./2023.

Upute za provedbu natjecanja iz Hrvatskog jezika u školskoj godini 2022./2023.

Upute za provedbu natjecanja iz Španjolskog jezika u školskoj godini 2022./2023.

Upute za provedbu natjecanja iz Smotre biosigurnosti i biozaštite u školskoj godini 2022./2023.

 

Županijsko povjerenstvo

Županijsko povjerenstvo za organizaciju i provođenje županijskog natjecanja učenika srednjih škola Krapinsko – zagorske županije iz Biologije u školskoj godini 2022./2023.

Županijsko povjerenstvo za organizaciju i provođenje županijskog natjecanja učenika srednjih škola Krapinsko – zagorske županije iz Hrvatskog jezika u školskoj godini 2022./2023.

Županijsko povjerenstvo za organizaciju i provođenje županijskog natjecanja učenika srednjih škola Krapinsko – zagorske županije iz Španjolskog jezika u školskoj godini 2022./2023.

 

Tajnica natjecanja i smotri 2022./2023.:

Administrativna tajnica županijskog natjecanja iz biologije, hrvatskog i španjolskog jezika, te Smotre biosigurnosti i biozaštite u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša:

  • Tanja Šuti, dipl. iur.
  • kontakt telefon: 049/587-667
  • fax: 049/503-382
  • e-mail: tanja.suti@skole.hr

Comments are closed.