12.01.2023. Nastavnik/nastavnica Kemije

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Kemije– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme 

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Kemije.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21).

 

16.1.2023.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u četvrtak, 26. siječnja 2023. godine. s početkom u 9:00 sati.

Usmeno testiranje će se održati nakon pismenog testiranja.

Kandidatima sa potpunom  i urednom prijavom biti će poslan e-mail sa pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati najkasnije do 24. siječnja 2023. godine.

 

26.1.2023.

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za nastavnika/cu Kemije, raspisanom 12. siječnja 2023. godine, na sastanku održanom 26. siječnja 2023. godine donijelo odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu sa osobu pod šifrom 01/10. 

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.