02.01.2020. Natječaj za nastavnika/icu Talijanskog jezika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Nastavnik/ica Talijanskog jezika– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno  i nepuno radno vrijeme – do 31.8.2020. – 2 sata nastave tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Talijanskog jezika.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

Opći dio:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015, 3/2017),
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10 82/19),
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15),
 • Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, broj 53/19).

 

15.01.2020.

TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA:

Svi kandidati prijavljeni na natječaj će do petka 17.1.2020. u 15:00 sati biti obavješteni putem e-mailova navedenih u prijavama o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima će se testirati

 • Pismeno testiranje kandidata provest će se u srijedu 22.1.2020. u 14:15 sati u Šarenoj učionici.

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela biti će pozvani na testiranje.

Svi kandidati koji se pozivaju na usmeno testiranje će također putem e-maila biti obavješteni o istom u srijedu 22.1.2020. do 17 sati.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
 • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pojedinog pisanog dijela.

 

20.01.2020.

Kandidati će tijekom današnjeg dana biti obaviješteni o stanju svojih prijava.

 

21.01.2020.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati sa sljedećim šiframa:

01/4, 01/5 i 01/6.

Svim kandidatima na natječaj poslan je e-mail na adresu koje su naveli u prijavi sa dodijeljenim im šiframa ili sa razlozima odbijanja njihovih prijava.

Ukoliko niste zaprimili takav mail, molimo da nas kontaktirate na broj: 049/587-661.

 

22.1.2020.

Kandidati  koji su zadovoljili na pismenoj provjeri i koji se pozivaju na usmeni razgovor u utorak 28.1.2020. su:

Šifra Vrijeme razgovora
01/5 13:00
01/4 13:15

Razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Povjerenstvo za izbor kandidata, prema natječaju za nastavnika/icu Talijanskog jezika, raspisanom 2. siječnja 2020. godine, na sastanku održanom 28. siječnja 2020. godine donijelo je odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu za osobu pod šifrom: 01/5.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.