20.11.2018. Natječaj za računovodstvenog referenta/referenticu – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

RAČUNOVODSTVENI REFERENT/REFERENTICA

 

Radno mjesto

 ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 1


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 20.11.2018.


 28.11.2018.


 

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 Kandidati se natječu prema uvjetima za provođenje mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Natjecati se mogu kandidati oba spola. Uz prijavu potrebno je priložiti životopis, domovnicu (presliku), dokaz (presliku) o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz (potvrdu) da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30 (i više) dana. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Opis posla:radi obračun i isplatu plaća i ostalih naknada radnika; brine o ažurnosti poslovanja i pravilnoj primjeni računovodstveno-financijskih propisa; vod pomoćne knjige; obrađuje kredite i ostale obustave radnika; obračunava bolovanja; obrađuje virmanske naloge; provjerava ispravnost dokumenata i likvidira ih; obavlja ostale financijske poslove po nalogu ravnatelja i voditelja računovodstva; itd.  
Razina obrazovanja: srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja.
Nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
Troškove prijevoza za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac.


 

Poslodavac

 GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA


 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Comments are closed.