13.08.2020. Natječaj za nastavnika/icu Njemačkog jezika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Njemačkog jezika – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno  i nepuno radno vrijeme – zamjena za bolovanje –  11 sati nastave tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Njemačkog jezika.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10 82/19),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15).

27.08.2020.

TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA:

Svi kandidati prijavljeni na natječaj će do četvrtka 27.8.2020. u 15:00 sati biti obaviješteni putem e-mailova navedenih u prijavama o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima će se testirati

  • Pismeno testiranje kandidata provest će se u srijedu 2.9.2020. u 10:00 sati u uredu Ravnateljice.

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela biti će pozvani na usmeno testiranje.

Svi kandidati koji se pozivaju na usmeno testiranje će također putem e-maila biti obaviješteni o istom u srijedu 2.9.2020. do 17 sati.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja rješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pojedinog pisanog dijela.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati sa sljedećim šiframa:

15/6

Svim kandidatima na natječaj poslan je e-mail na adresu koje su naveli u prijavi sa dodijeljenim im šiframa ili sa razlozima odbijanja njihovih prijava.

Ukoliko niste zaprimili takav mail, molimo da nas kontaktirate na broj: 049/587-661.

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

03.09.2020.

Prema natječaju za nastavnika/icu Njemačkog jezika, raspisanom 13. kolovoza 2020. godine, ravnateljica Gimnazije Antuna Gustava Matoša donosi odluku o obustavi natječaja.

Na poveznici možete pronaći tekst odluke.

 

Comments are closed.