eTwinning – Study of air pollution on cities

 

Ovaj eTwinning projekt je dio međunarodnog projekta u kojem sudjeluju Francuska, Turska, Rumunjska i Hrvatska. Iz naše škole sudjeluju učenici 3.b, 3.pm i 4.b razreda, pod mentorstvom Gordane Grah, Bojana Hržice i Irene Futivić.

Ciljevi projekta su: jačati svijest o ekološkim pitanjima, zaštiti okoliša i javnom zdravlju, stvaranje ekološke odgovorne svijesti kod mladih ljudi koji će sutra postati EU građani, razvijati ekološku svijest i educirati učenike, njihove obitelji i nastavnike o posljedicama zagađenja zraka na zdravlje ljudi.

 

 

 

 

 

 

 


Onečišćenje zraka postalo je jedan od najvećih problema modernog svijeta jer izravno utječe i na zdravlje ljudi i na okoliš. Obzirom da se većina prometnih aktivnosti odvija u urbanim sredinama, to su područja gdje je kvaliteta zraka najlošija. Onečišćenje zraka je problem na lokalnoj i globalnoj razini. Onečišćujuće tvari u zraku ispuštene u jednoj zemlji mogu atmosferom dospjeti u druga mjesta, gdje mogu uzrokovati ili doprinijeti lošoj kvaliteti zraka. Lebdeće čestice, dušični dioksid i prizemni ozon danas se smatraju trima onečišćujućim tvarima koje najviše utječu na ljudsko zdravlje. Izloženost tijekom najveće koncentracije i dugotrajna izloženost ovim onečišćujućim tvarima ovise o težini utjecaja, od narušavanja respiratornog sustava do prerane smrti. Procjenjuje se da sitne lebdeće čestice (PM2.5) u zraku skraćuju očekivano trajanje života u Europskoj uniji za više od osam mjeseci.

Postoje brojni izvori onečišćenja zraka antropogenog podrijetla, kao što su izgaranje fosilnih goriva za proizvodnju električne energije, promet, industrija i kućanstva, industrijski procesi i uporaba otapala, na primjer u kemijskoj i mineralnoj industriji, poljoprivreda i obrada otpada. Erupcije vulkana, prašina nanesena vjetrom, raspršena morska sol i emisija hlapivih organskih spojeva iz biljaka primjeri su prirodnih izvora emisija.

 

 

 

 

 

Study of air pollution on cities

Dovršen je izbor logotipa projekta, gdje je svaka škola participirala je sa četiri logotipa. Anketa je bila otvorena tjedan dana, a mogućnost glasanja imale su sve škole partnera i njihovi učenici. Od šesnaest logotipa pobijedio je Logo 4.

 
 

 

 

 

 

Pregled Aktivnosti u 2020. godini:

https://www.smore.com/tjmdc

listopad – prosinac

Aktivnosti učenika:

Uvodna aktivnost

Učenici su podijeljeni u četiri tima: BLUE, RED, GREEN i YELLOW. Svaki tim imao je proučiti, istražiti i napraviti video prezentaciju o zagađenju zraka u gradovima, uzrocima i posljedicama na ljude i na okoliš. Ovo je prikaz njihovih uradaka:

BLUE Team:

RED Team:

GREEN Team:

YELLOW Team:

BLUE i RED Team (Turska):

Proučavanje otrovnih tvari emitiranih u zrak

Svaki učenik iz svih tima imao je zadatak postaviti konkretnija pitanja o otrovnim tvarima koje se emitiraju u zrak, onečišćuju ga i utječu na zdravlje te raspraviti o njima. Studenti su pisali i raspravljali na Twinspace Forumu u međunarodnim timovima u boji.

 

Siječanj – ožujak 

Izrada prezentacijskijh materijala korištenjem web2 alata 

Učenici su raspoređeni u međunarodne timove prema boji tima. Koristeći se prethodnom aktivnošću i raspravom o štetnim tvarima koje se emitiraju u zrak, kao rezultat svog istraživanja  timovi su napravili zajedničke prezentacijske materijale koristeći web2 alate. 

BLUE Team 

Zadatak: 

 

    

U međunarodnim timovima učenici su ispitivali koncentracije štetnih čestica u zraku Pariza (FR), Eskisehira (TR) i Zaboka (HR), koje mjere stanice za detekciju koncentracija čestica u zraku i predstavljali rezultati pomoću „AQI-indeksa kvalitete zraka“. 

AQI (Air Quality Index) ili indeks kvalitete zraka nam govori koliko nam je čist ili zagađen zrak, te kako kvaliteta zraka može utjecati na naše zdravlje. Odnosi se na zdravstvene probleme osobe odmah ili nekoliko sati nakon što je ta osoba udisala zrak. Računa se za pet glavnih zagađivača: prizemni ozon, lebdeće čestice (PM), ugljikov monoksid (CO), sumporov dioksid (SO2) i dušikov dioksid (NO2). 

Rezultati su prikazani bojama i brojčanim vrijednostima od 0 do 500. Što je broj veći, zrak je više zagađen. Na primjer AQI od 50 predstavlja zrak dobre kvalitete sa malim potencijalom da negativno utiče na zdravlje stanovnika, dok vrijednost AQI od 300 predstavlja zrak štetan po zdravlje ljudi. Generalno, AQI vrijednosti ispod 100 su prihvatljive, a vrijednosti iznad 100 predstavljaju zrak koji je štetan za osjetljive skupine stanovništva. 

Za ovo istraživanje, grad Zabok omogućio je pristup podatcima sa mjerne stanice smještene u centru Zaboka. Sustav prikuplja i analizira parametre poput kemijskih čestica, temperature, vlage i tlaka te pomoću njih izračunava indeks kvalitete zraka (AQI). 

Mjerenja pokazuju da je AQI-indeks zraka u Zaboku relativno nizak što znači odličnu kvalitetu i čist zrak. Dok s druge strane, Pariz i Eskisehir imaju izrazito visoke koncentracije štetnih čestica, što smanjuje kvalitetu života stanovnika tih gradova. Rezultati istraživanja predstavljeni su video prezentacijom: 

Hrvatska verzija: https://youtu.be/W3olXeksCdU 

 

RED Team 

Zadatak: 

Učenici su istraživali i prikupljali potrebne informacije o ozonu, herbicidima i dušičnim oksidima (NOx) te kreirali umnu mapu koristeći aplikaciju MindMeister za izradu umne mapekoja im je pomogla u izradu infografike aplikacijom Venngage. Učenici su radili u tri međunarodne grupe i svoje uratke su prezentirali na padlet ploči. 

 Učenici su svoj uradak predstavili video prezentacijom: 

YELLOW Team

Zadatak

Učenici su istraživali i prikupljali informacije o česticama sumporova dioksida (SO2), amonijaka (NH3), fungicida, insekticida, teških metala i ugljikovodika, te proučavali njihovo štetno djelovanje na zdravlje ljudi. Rezultate istraživanja prikazali su video prezentacijom:

 

 

Sažetak aktivnosti projekta:

NEWSLETTER FOR Activities 2020:

https://www.smore.com/tjmdc

 

NEWSLETTER FOR Activities 2021

https://www.smore.com/7fh6d5

 

11. studeni 2021.

Naša dugogodišnja kolegica iz Matematike, Gordana Grah, prijavila je eTwinning projekt “CLIMATE : Study of air pollution on cities” za dodjelu Oznake nacionalne kvalitete.

S obzirom da je ovom projektu dodijeljena Oznaka nacionalne kvalitete u zemljama suradnicama Turskoj i Francuskoj, postoji mogućnost da projekt dobije i Europsku oznaku kvalitete (European quality label).  Projektu je trenutno dodijeljena Oznaka kvalitete (eTwinning Quality Label). U projektu su sudjelovali vrijedni učenici : Laura Kralj, David Kunstić, Klara Mihovilić, Hana Slovenec, Lovro Jambrek, Matej Seljan, Anamarija Kic, Tena Balen, Matilda Novak, Kristina Horvat, Jakov Halapir i Marta Hren.

Zahvaljujemo svim učesnicima na postignućima i na sudjelovanju te nas veseli da se projekt prepoznaje i na ovaj način.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. listopada 2021.

Naša škola je nagrađena Europskom oznakom kvalitete za izvrsnost rada u eTwinning projektu „Study of air pollution on cities“. To znači da je naš rad, rad naših učenika i naše škole prepoznat na najvišoj europskoj razini.

Kao rezultat, dobili smo certifikat  Europske oznake kvalitete  (European quality label).

Čestitamo kolegici Gordani Grah i svim sudionicima projekta.  

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.