19.9.2019. Natječaj za nastavnika/nastavnicu Talijanskog jezika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/nastavnica talijanskog jezika – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja/rodiljnog/roditeljskog dopusta, nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici 19.9.2019. Natječaj za nastavnika/nastavnicu Talijanskog jezika

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15)

 

2. listopada 2019.

Pismeni dio testiranja provesti će se u srijedu 9. listopada 2019. godine u 14:15 sati u prostorima Gimnazije (Šarena učionica).

Kandidat koji prođu pismeno testiranje biti će pozvani na usmeno testiranje isti dan s početkom u 15:00 sati u uredu ravnateljice.

 

7. listopada 2019. Promjena datuma  i vremena testiranja

Pismeni dio testiranja provesti će se u utorak 15. listopada 2019. godine u 13:15 sati u prostorima Gimnazije (Šarena učionica).

Kandidat koji prođu pismeno testiranje biti će pozvani na usmeno testiranje isti dan s početkom u 13:45 sati u uredu ravnateljice.

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na natječaju za popunu radnog mjesta nastavnika/ce talijanskog jezika u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, koji je objavljen 19. rujna 2019. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na 19. sjednici održanoj dana 29. listopada 2019., potvrdio odabir kandidatkinje s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova:  Magdalenom Glavić, prof. talijanskog jezika i književnosti, te dao suglasnost za njeno zapošljavanje prema uvjetima natječaja.

Comments are closed.