29.01.2024. Nastavnik/nastavnica Psihologije

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Psihologije– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno, 11 sati rada tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Psihologije.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21).

 

08.02.2024.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u utorak, 13. veljače 2024. godine. s početkom u 09:30 sati, u Maloj učionici.

Usmeno testiranje će se održati nakon pismenog testiranja.

Kandidatima sa potpunom  i urednom prijavom biti će poslan e-mail sa pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati najkasnije do 9. veljače 2024. godine.

 

21.02.2014. Ishod natječajnog postupka

Na natječaju za radno mjesto nastavnika/nastavnice Psihologije u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša, koji je objavljen 29. siječnja 2024. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na sjednici 220. veljače 2024., potvrdio odabir kandidata s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova, Višnju Gorički-Lovrenčić, prof. psihologije.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata i obavijest o ishodu natječaja.

Comments are closed.