21.11.2022. Stručni/stručna suradnik/suradnica Psiholog/Psihologinja

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Stručni/stručna suradnik/suradnica Psiholog/Psihologinja– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno i nepuno radno vrijeme – 20 sati rada tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Stručni/stručna suradnik/suradnica Psiholog/Psihologinja.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21),
  • Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
  • Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

 

1.12.2022. Testiranje kandidata

Pismeno testiranje kandidata održat će se u četvrtak, 8. prosinca 2022. godine, s početkom u 09:00 sati. Kandidati koji ostvare najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela bit će pozvani na usmeni razgovor, koji će se održati isti dan u uredu Ravnateljice Škole.

Poziv na testiranje kao i šifre pod kojima će se kandidati testirati biti će poslani na mail kandidata najkasnije u utorak 6. prosinca 2022.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pojedinog pisanog dijela.

Ukoliko niste zaprimili mail sa pozivom na testiranje, molim da nas kontaktirate na broj 049/587-667.

 

12. prosinca 2022. 

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za stručnog/u suradnika/icu Psihologa/inju, raspisanom 21. studenog 2022. godine, na sastanku održanom 8. prosinca 2022. godine donijelo odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu sa osobu pod šifrom 15/6. 

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.