Radni materijali

Ovdje se nalaze prezentacije, tekstovi i sva ostala pomoć u svladavanju gradiva.

Hrvatski

Vježba fonetika

Filozofija

Za učenice i učenike 4. razreda:
Esej kao forma filozofske argumentacije
Modeli etičke interpretacije u povijesti etike

Vjeronauk katolički

učenici radne listove, zadatke i materijale za svako pojedino godište imaju na carnet loomen sustavu pod lozinkom dobivenom od nastavnika

Informatika

C++ – Osnovi tipovi podataka
C++ – Ulazno izlazne naredbe
Programski jezik C
Vremenici ispita
2.J – Ocjene
(1A 1B 1PM 2J 2I 3I 4I) Uvodni sat
(1A 1B 1PM 2J) Uvod u informatiku
(1A 1B 1PM 2J) Brojevni sustavi
(1A 1B 1PM 2J) Postupak pretvorbe brojeva
(1A 1B 1PM 2J) Zbrajanje i oduzimanje u binarnom brojevnom sustavu
(1A 1B 1PM 2J) Prikaz brojeva i znakova u računalu
(1A 1B 1PM 2J) Računalni sustav
(1A 1B 1PM 2J) Matična ploča, Mikroprocesor
(1A 1B 2J) Ulazni i izlazni uređaji – Zadatak
(1A 1B 1PM 2J) Ulazni uređaji
(1A 1B 1PM 2J) Izlazni uređaji
(1A 1B 1PM 2J) Memorija računala
(1A 1B 1PM 2J) Programska oprema računala
(1A 1B 1PM 2J) Windows XP – Zadatak
(1A 1B 1PM 2J) Mreže računala
(1A 1B 1PM 2J) Internet
(1A 1B 1PM 2J) Usluge na internetu
(1A 1B 1PM 2J) Web preglednici i web pretraživači
(1A 1B 1PM 2J) Računalna sigurnost
(1A 1B 1PM 2J) Uvod u obradu teksta
(1A 1B 1PM 2J) Uvod u Microsoft Word
(1A 1B 1PM 2J) Oblikovanje fonta i odlomka
(1A 1B 1PM 2J) Stilovi
(1A 1B 1PM 2J) Stranica, zaglavlje i podnožje, tabulatori
(1A 1B 1PM 2J) Tablice
(1A 1B 1PM 2J) Stupci, slike, tekstni okviri i jednadžbe
(1A 1B 1PM 2J) Odjeljci
(1A 1B 1PM 2J) Sadržaj
(1A 1B 1PM 2J) Tablica sadržaja i popis slika i tablica – video
(1A 1B 1PM 2J) Word – Zadatak za vježbu
(1A 1B 1PM 2J) Uvod u Microsoft Excel
(1A 1B 1PM 2J) Formule i funkcije
(1A 1B 1PM 2J) Padajući izbornik i funkcija VLOOKUP- video
(1A 1B 1PM 2J) Adrese i nazivi ćelija, komentari, sakrivanje redova i stupaca
(1A 1B 1PM 2J) IF funkcija
(1A 1B 1PM 2J) Microsoft Excel – Ponavljanje
(1A 1B 1PM 2J) Uvjetno oblikovanje
(1A 1B 1PM 2J) Uvjetno oblikovanje – video
(1A 1B 1PM 2J) Sortiranje, filtriranje, zamrzavanje, grafikon
(1A 1B 1PM 2J) Microsoft Excel – Zadatak za vježbu
(1A 1B 1PM 2J) Matematička logika
(1A 1B 1PM 2J) Osnovne logičke operacije
(1A 1B 1PM 2J) Zakoni i svojstva logičkih operacija
(1A 1B 1PM 2J) Logički sklopovi
(1PM) Uvod u Microsoft PowerPoint
(1PM) Umetanje grafike crteža slika zvuka i teksta, Prikaz prezentacije
(1PM) Rad sa slajdovima, dizajn slajda, Animacije, efekti prijelaza, izvođenje prezentacije i ispis
(1PM) Pravila za izradu prezentacije
(1PM) Microsoft PowerPoint- Zadatak
(1PM) Algoritam
(1PM) Pseudojezik
(1PM) Dijagram toka
(1PM) Osnovni algoritamski postupci
(2I 3I) Program, Programiranje
(2I 3I) Dev C++
(2I 3I) Osnovni dijelovi programa, Naredba za ispis, Prevođenje i izvođenje programa
(2I 3I) Naredba za upis vrijednosti varijable
(2I 3I) Jednostavni tipovi podataka
(2I 3I) if-else
(2I 3I) switch
(2I 3I) Petlje
(2I 3I) Polje
(4I) Dev C++
(4I) Osnove programiranja
(4I) Naredbe za kontrolu tijeka programa
(4I) Petlje
(4I) Polje
(4I) String
(4I) Funkcije

Odgovori