Međunarodna konferencija Mladi u programu ekoškola za održivi razvoj

I ove godine u osnovnoj školi Leskovec pri Krškem organizirana je Međunarodna  konferencija – Mladi u programu ekoškola za održivi razvoj.  Konferencija je održana 25. svibnja 2024. Za sudjelovanje na konferenciji se prijavilo 160 predavača koji su bili podijeljeni u 8 sekcija. To su sekcija vrtići-I i II, osnovne škole I, II, III i IV i srednje škole I i II.

Rad Eko škole Gimnazije Zabok na međunarodnoj konferenciji predstavile su Ana Culej, prof. i Irena Futivić, prof.

Ana Culej je na konferenciji predstavila projekt „Bogatstvo starih sorti jabuka“ koji je provođen tijekom školske godine 2023./2024. u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša, a u kojem su sudjelovali učenici drugog razreda. Glavni ciljevi istraživanja obuhvaćali su identificiranje i dokumentiranje postojećih starih sorti jabuka u Hrvatskom Zagorju, detaljno opisivanje njihovih jedinstvenih karakteristika, istraživanje proizvoda od jabuka te poticanje svijesti o potencijalnim ekološkim koristima povezanim s konzumacijom ovih tradicionalnih sorti.

Učenici su se upustili u sustavno istraživanje kako bi utvrdili prevladavajuće stare sorte jabuka u regiji, temeljito katalogizirajući njihove karakteristične osobine. Koristeći refraktometar, kvantificirali su sadržaj šećera u drevnim sortama jabuka, uspoređujući svoje nalaze s onima suvremenih lokalnih voćara. Osim toga, istražili su proizvode od jabuka, istovremeno se upoznavajući s konceptom ekološkog otiska, shvaćajući da prihvaćanje starih sorti jabuka može poslužiti kao praktičan način za smanjenje ekološkog utjecaja.

Irena Futivić je predstavila prezentaciju “Prirodni izvori šećera u hrani“. U prezentaciji je prikazan način na koji su učenici na satovima biologije određivali količinu škroba u jabukama koristeći jodno škrobni test. S pomoću otopina Fehling I i II učenici su određivali monosaharide u voću. Na satovima kemije učenici su određivali količinu C vitamina u jabukama i voćnim sokovima titracijom s otopinom KI. Svoje uratke učenici su prikazali plakatima “Kemijski sastav hrane” i “Količina C vitamina u jabukama”.

Terenska nastava Zadar-NP Krka-Pag-Smiljan

U petak 17. svibnja 2024. i subotu 18. svibnja 2024. učenici drugih razreda Gimnazije Antuna Gustava Matoša bili su na terenskoj nastavi Zadar-NP Krka- Pag-Smiljan. Bila je to integrirana nastava kemije, biologije i fizike. Kroz dva dana učenici su razgledali Zadar i posjetili Muzej antičkog stakla. Posjetili su NP Krka i obišli kopnene lokalitete, etnografske zbirke, poučnu stazu i Skradinski buk. Na Pagu su posjetili Muzej soli, razgledali su siranu Gligora u Kolanu, a na Lunu su razgledali maslinike u kojima se nalazi oko osamdeset tisuća stabala među kojima se nalazi najveći broj tisućljetnih stabala samoniklih maslina. Na povratku kući posjetili su Smiljan u kojem se nalazi MC Nikola Tesla. Terenska nastava bila je edukativna i zanimljiva.

Na temelju  članka 56. Statuta Gimnazije Antuna Gustava Matoša (KLASA: 003-05/23-01/01, URBROJ: 2140-91/01-23-2 od 23. veljače 2023.), članka 7. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23., KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023.), Školski odbor Gimnazije na 50. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2024., jednoglasno donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja

za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok, na adresi prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok.
 2. Temeljem članka 9 st. 1. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023., Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23.), ova Odluka će biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Gimnazije.

Predsjednica Školskog odbora:

Maja Novački, prof.

Tekst natječaja može se naći na ovom linku

Županijsko natjecanje iz Biologije

U četvrtak, 29. veljače 2024. Gimnazija Antuna Gustava Matoša bila je domaćin županijskog natjecanja iz Biologije učenika srednjih škola Krapinsko-zagorske županije.

Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 24 učenika iz 5 srednjih škola – Srednje škole Krapina, Srednje škole Zlatar , Srednje škole Pregrada, Srednja škole Oroslavje i  Gimnazije AGM Zabok.

Učenici su se natjecali u 4 kategorije i to 1. razred – 7 učenika, 2. razred – 5 učenika, 3. razred – 5 učenika i 4. razred – 7 učenika.

Najbolji uspjeh po razredima/kategorijama ostvarili su učenice/i:

 prvi razred

1. mjesto – Luka Pugar , GIM A.G.M., mentor Ana Culej
2. mjesto – Ema Mihovilić, SŠ Pregrada, mentor Neala Čuljat -Tomašić
3. mjesto – Ema Mraz , GIM A.G.M., mentor Ana Culej
3. mjesto – Juraj Galoić, GIM A.G.M., mentor Ana Culej

drugi razred

 1. mjesto -Ivana Županić, GIM A.G.M., mentor Ana Culej
 2. mjesto-Grgur Krznar, GIM A.G.M., mentor Ana Culej
 3. mjesto-Jurja Meglić, GIM A.G.M., mentor Ana Culej

treći razred

 1. mjesto – Otto Brezak, GIM A.G.M., mentor Irena Futivić
 2. mjesto – Ela Rumiha, GIM A.G.M., mentor Irena Futivić
 3. mjesto – Jakov Bos, SŠ Oroslavje, mentor Gabriela Lihtar

četvrti razred

 1. mjesto – Emil Juriša, SŠ Pregrada, mentor Neala Čuljat Tomašić
 2. mjesto – Gabrijel Kučko, GIM A.G.M., mentor Ana Culej
 3. mjesto – Ivana Žukina, GIM A.G.M., mentor Ana Culej

Ljestvica poretka učenika na županijskoj razini Natjecanja u pojedinoj kategoriji privremena je sve do objave rezultata/obrazloženja Državnog povjerenstva te dok ih Županijska povjerenstva prema potrebi ne korigiraju.

Čestitke svim učenicima te njihovim mentorima!

Natječaj za davanje u korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Na temelju  članka 56. Statuta Gimnazije Antuna Gustava Matoša (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2197/01-380/1-6-19-10 o 2. srpnja 2019.), članka 7. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23., KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023.), Školski odbor Gimnazije  na  49. sjednici održanoj dana 20. veljače 2024., jednoglasno donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja

za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok, na adresi prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok.
 2. Temeljem članka 9 st. 1. Odluke o korištenju školskih sportskih dvorana te ostalih prostora i opreme školskih ustanova kojih je osnivač Krapinsko-zagorska županija (KLASA: 602-06/23-01/11, URBROJ: 2140-02-23-1 od 13. veljače 2023., Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/23.), ova Odluka će biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Gimnazije.

Predsjednica Školskog odbora:

Maja Novački, prof.

Tekst natječaja može se naći na ovom linku

 

15. ožujka 2024. – Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Poništava se Javni natječaj za davanje na korištenje prostora Gimnazije Antuna Gustava Matoša objavljen 21. veljače 2024. godine na internetskim stranicama Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

Odluka o poništenju javnog natječaja nalazi se na linku.