Sudjelovanje u proslavi Zagorske razvojne agencije raspravom o izborima

U petak 10.11.  Zagorska razvojna agencija u hotelu Kaj u Mariji Bistrici proslavila je petu godišnjicu osnutka. U sklopu programa organizirana je debata na temu Europskih parlamentarnih izbora u kojoj su sudjelovali učenici/e Gimnazije A.G. Matoša, Srednje škole Zabok i ŠUDIG-a. Debata je dio projekta MEET kojeg provode Europski forum mladih i Skupština europskih regija.

Cilj projekta je poticanje demokratskog angažmana i građansko sudjelovanje. Projekt se financira sredstvima Europske unije i to kroz program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednost (CERV) koji pruža financijske potpore za građanski aktivizam, promicanje jednakosti za sve i provedbu prava i vrijednosti Europske unije.

Debata je bila fokusirana na teme kao što su: povezanost demografije i broja zastupnika u EU parlamentu, nepovratna sredstva iz EU fondova, razlike u plaćama između muškaraca i žena, problem zelene i digitalne tranzicije itd.

Od samog početka naši gimnazijalci aktivno su sudjelovali u debati, za svaku od navedenih tema pokazali su zavidnu razinu znanja i pripremljenosti. Njihov trud, zalaganje i jasnoća u iznošenju argumenata nisu prošli nezamijećeno te su na kraju dobili brojne pohvale.

Bookmark the permalink.

Odgovori