Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
PRILAZ JANKA TOMIĆA 2
Zabok, 3. ožujka 2021.

 
Temeljem članka 164. Zakona o radu i članka 3. Pravilnika o provođenju zbora za Radničko vijeće donosim

ODLUKU O RASPISIVANJU REDOVITIH IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE

I. Raspisuju se redoviti izbori za Radničko vijeće.

II. Svaki sindikat i svaka skupina od najmanje 10% radnika koja namjerava podnijeti listu kandidata za člana Radničkog vijeća dužna je u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja ove odluke, odrediti svog predstavnika i zamjenika u izbornom odboru te pisanu obavijest o tome dostaviti Radničkom vijeću ( Višnji Gorički – Lovrenčić, prof.).

III. Član izbornog odbora i njegov zamjenik neće moći biti kandidati za člana Radničkog vijeća i za njegovog zamjenika.

IV. Odluku o provođenju izbora za Radničko vijeće donosi izborni odbor u roku od pet radnih dana od dana dostave odluke o imenovanju predsjedniku i članovima tog odbora i njihovim zamjenicima.

Ova je odluka dana 3. ožujka 2021. objavljena na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavljena sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.

 

5.3.2021.

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
PRILAZ JANKA TOMIĆA 2
U Zaboku 5. ožujka 2021.

Izborni odbor donosi

ODLUKU O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE

 1. Radničko vijeće imat će jednog (1) člana i jednog (1) zamjenika člana.
 2. Glasovanje za izbor radničkog vijeća obavit će se 15. i 16. ožujka 2021. godine u vremenu od 10 do 14 sati u administraciji Gimnazije.
 3.  Lista kandidata za članove radničkog vijeća može se podnijeti u roku od pet radnih dana od dana objave ove odluke. Lista kandidata se dostavlja predsjedniku izbornog odbora ili se upućuje poštom.
 4. Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko će članova imati radničko vijeće te najmanje isti broj njihovih zamjenika. Listi kandidata obavezno se prilaže izjava s potpisima svih kandidata o pristanku na uvrštavanje u listu.
 5. Ako lista kandidata neće biti podnijeta u roku ili ako u roku od tri radna dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva predsjednika izbornog odbora neće biti otklonjeni nedostaci u odnosu na obveze iz propisa i iz ove odluke, smatrat će se da lista kandidata nije podnijeta.
 6. Ovi podaci dostavljaju se na isti način kao i lista kandidata.
 7. Radnik koji na dan glasovanja neće biti na radu ili je njegovo mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, može izbornom odboru najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte. Takav glasački listić uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora ako je na adresu sjedišta poslodavca upućen poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ne otvarati- za Izborni odbor” i ako je izbornom odboru stigao do dana glasovanja, a omotnicu je otvorio Izborni odbor.

Ova odluka objavljena je na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 5. ožujka 2021.

Popis birača Gimnazije Antuna Gustava Matoša se nalazi u linku.

 

17.3.2021.

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Prilaz Janka Tomića 2
U Zaboku, 17. ožujka 2021.

Z A P I S N I K

O PRETHODNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIČKOG VIJEĆA

Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 17. ožujka 2021., kojoj su prisustvovali Tanja Šuti, Nikolina Horvatek, Dejan Čehulić, Lucija Duk i Nataša Mihaljević Bobičanec utvrđeno je:

 1. Glasovanje je održano dana 15. ožujka 2021. od 10 do 14 sati i 16. ožujka 2021. od 10 do 14 sati.
 2. Izbori za predstavnika radničkog vijeća su valjani jer je glasovalo 33 radnika od ukupno 53 radnika upisanih u popis birača, što čini više od jedne trećine radnika s pravom glasa.
 3. Za glasovanje je bilo pripremljeno 53 glasačkih listića.
 4. Važećih glasačkih listića je bilo 33, nevažeći 0, a neupotrijebljenih 20.
 5. Liste kandidata su dobile sljedeći broj glasova:
 6. Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod – 23 glasova
 7. Nezavisni sindikat u srednjim školama Republike Hrvatske – 10 glasova
 8. U radničko vijeće su izabrani:

Za člana: Višnja Gorički- Lovrenčić, prof. (Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod)

Za zamjenika: Nikolina Tuđa Svečak, prof. (Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod)

 Pouka o pravnom lijeku:

Svaki radnik može u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja zapisnika podnijeti izbornom odboru pismenu prijavu o nepravilnosti izbornog postupka za zaposleničko vijeće.

Svaki kandidat za člana radničkog vijeća može u roku od 3 radna dana od objavljivanja ovog zapisnika podnijeti Izbornom odboru pismeni prigovor na utvrđeni rezultat izbora.

Ovaj je zapisnik objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 17. ožujka 2021. i ne smije se skinuti s oglasnih mjesta prije dana 20. ožujka 2021.

PREDSJEDNK IZBORNOG ODBORA:
Tanja Šuti, dipl. iur.

23.3.2021.

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

Prilaz Janka Tomića 2

KLASA: 003-07/21-01/01

URBROJ: 2197/01-380/1-16-21-16

U Zaboku, 23. ožujka 2021.

Z A P I S N I K

O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE

            Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 17. ožujka 2021., kojoj su prisustvovali Tanja Šuti, Nikolina Horvatek, Dejan Čehulić, Lucija Duk i Nataša Mihaljević Bobičanec utvrđeno je:

 1. Glasovanje je održano dana 15. ožujka 2021. od 10 do 14 sati i 16. ožujka 2021. od 10 do 14 sati.
 2. Izbori za predstavnika radničkog vijeća su valjani jer je glasovalo 33 radnika od ukupno 53 radnika upisanih u popis birača, što čini više od jedne trećine radnika s pravom glasa.
 3. Za glasovanje je bilo pripremljeno 53 glasačkih listića.
 4. Važećih glasačkih listića je bilo 33, nevažeći 0, a neupotrijebljenih 20.
 5. Liste kandidata su dobile sljedeći broj glasova: Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod – 23 glasova. Nezavisni sindikat u srednjim školama Republike Hrvatske – 10 glasova
 6. U radničko vijeće su izabrani:

Za člana: Višnja Gorički- Lovrenčić, prof. (Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod)

Za zamjenika: Nikolina Tuđa Svečak, prof. (Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod)

 1. Ovaj je zapisnik dana 17. ožujka 2021. godine objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca i tog je dana dostavljen poslodavcu, sindikatima koji su podnijeli listu kandidata te nositeljima lista kandidata podnijetih od skupina radnika.

Ovaj je zapisnik objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 17. ožujka 2021. godine i nije se smio skinuti s oglasnih mjesta prije dana 20. ožujka 2021. godine.                                                             

PREDSJEDNIK  IZBORNOG  ODBORA:

                                                                      Tanja Šuti, dipl. iur.

Organizacija nastave od 1. ožujka – po modelu A!

Prema Odluci župana Krapinsko-zagorske županije, od ponedjeljka 1. ožujka 2021. nastava za sve razrede kreće po modelu A, što znači organizaciju nastave kakva je bila s početkom ove školske godine: svi razredi pohađaju nastavu u školi, a online ostaju samo miješane grupe učenika.

Molimo učenike da se pridržavaju donesenih mjera i komunikacije po školi kao što su radili i do sada…

Veselimo se da vas sve vidimo uživo i nastavimo rad s vama licem u lice. Doduše, radi obaveznog nošenja maski, preciznije bi bilo reći – oči u oči :)

eTwinning projekt: „Let the environment breathe by letting your e-waste recycle“

Učenici 2a razreda Željka Hazulin, Dora Dominko, Angelina Piljek, Sebastian Klancir i njihova mentorica, profesorica Gordana Grah,  sudjelovali su u međunarodnom projektu zajedno sa učenicima iz: HOCA AHMED YESEVI ANADOLU LISESI (Eskişehir/TURKEY) , MURGUL VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL (Artvin/TURKEY) i LES AUGUSTINS HIGH SCHOOL (Pontarlier / FRANCE) 

 

 Sudjelujući u raznim aktivnostima, istražujući što je elektonički otpad, njegova štetnost i utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, te načine njegovog zbrinjavanja i oporabe lokalno i globalno, učenici su izradili završne video prezentacije i time predstavili svoj rad koje možete pogledati na sljedećim poveznicama.  

      

https://youtu.be/Z59cELDXROI      https://youtu.be/C0Si6GOpqyQ 

 Detalji projekta: Projekti  

 

Privremeni rezultati školskog natjecanja iz matematike

U srijedu 17.2.2021. održano je školsko natjecanje iz matematike. S obzirom da su neki učenici na online nastavi u nastavku su linkovi na zadatke s današnjeg natjecanja, privremena ljestvica poretka i link za Zoom sastanak u četvrtak, 18.2.2012. od 11:10 do 11:50 na kojem učenici mogu vidjeti svoje testove.

Zadaci s rješenjima

Privremeni rezultati

Link i podaci potrebni za Zoom – četvrtak 11:10-11:50:
https://zoom.us/j/92836064378?pwd=SzhnQ0NBMXNxTmgraENsYnZXOEhTZz09
Meeting ID: 928 3606 4378
Passcode: 28VXCD