Projekt – Izrada modela u nastavi prirodoslovlja

                Od početka školske godine 2021./2022.  učenici Gimnazije A.G.Matoša Zabok sudjeluje u projektu “Izrada modela u nastavi prirodoslovlja.”

Sudionici projekta su učenici od 1.do 4.razreda gimnazije. Namjena projekta je izrada modela vezana uz određenu temu. Sudionici projekta trebaju osmisliti jedan model koji će se koristiti u nastavi prirodoslovlja, a predstavljanjem modela trebaju približiti temu ostalim učenicima. Voditelji projekta su Ana Culej, prof. i Irena Futivić, prof.

Ciljevi projekta su  razvijati vještine poučavanja drugih, razvijanje socijalnih vještina, razvijanje digitalne kompetencije korištenjem različitih informacijsko komunikacijskih tehnologija, naučiti kako učiti.

U 1. fazi provođenja projekta ustanova i učenici su upoznati s načinom provedbe projekta, autorskim pravima i sigurnosti na Internetu.

Provedena je anketa Modeli u nastavi prirodoslovlja. Anketi je pristupilo 220 učenika od 6.09. 2021.do 10.10.2021.

Priloženi dokumenti:

  1. Anketa Izrada modela u nastavi prirodoslovlja

 

29. listopada 2021.

Izrada modela stanica, nukleinskih kiselina, mitoze i mejoze

 

Da bi bolje naučili gradivo  vezano uz nastavnu temu Stanične strukture i njihove funkcije učenici 3. razreda Gimnazije Zabok napravili su modele bakterijske stanice, biljne i životinjske stanice.

Slika 1. Modeli bakterija, biljne i životinjske stanice

 

Modele DNA i RNA izrađivali su učenici 4. razreda gimnazije vezano uz nastavnu temu Kemijska osnova nasljeđivanja. Nakon što su izradili modele učenici su ih prezentirali i uspoređivali.

Modele su izrađivali koristeći različite tehnike i materijale – papir, plastelin, drvo, žicu.

Geni su građeni od molekule DNA koju čine dva polinukleotidna lanca omotana jedan oko drugoga u dvolančanu uzvojnicu.

Slika 2. Modeli nukleinskih kiselina

 

    

Slika 3. DNA – origami               Slika 4 . DNA od papira          Slika 5. DNA od plastelina

Modeli mitoze i mejoze

Izrađujući modele mitoze i mejoze učenici su naučili analizirati životni ciklus stanice, uspoređivati mitozu i mejozu, raspraviti o načinima spolnog i nespolnog razmnožavanja.Učenici su pratili tijek mitoze i mejoze i analizirali fazete te  promjene u broju kromosoma.

   

      Slika 6. Model mitoze                   Slika 7. Model mejoze

 

Ana Culej, prof.

Comments are closed.