Izravan upis na Inženjerstvo okoliša

Odlukom Fakultetskog vijeća Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, omogućen je izravni upis na preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša za jednog učenika Gimnazije Antuna Gustava Matoša uz obvezu polaganja državne mature. Zainteresirani učenik treba biti prijavljen u Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU). Rok za prijavu zainteresiranih učenika u administraciju škole je 15. lipnja 2012.

Bookmark the permalink.

Odgovori