Direktan upis na geotehnički fakultet

Kriteriji natječaja izbora za izravan upis na

Geotehničkog fakulteta u Varaždinu (inženjerstvo okoliša),

Sveučilišta u Zagrebu (http://www.gfv.hr)

odlukom Nastavničkog vijeća Gimnazije Antuna Gustava Matoša

 

Predložena kandidatkinja/kandidat nakon prijave i položene Državne mature stječe pravo na izravan upis na fakultet.

 

Uvjeti Gimnazije:

1. Uzorno vladanje kroz prethodno školovanje u Gimnaziji.

      U slučaju izrečene pedagoške mjere, razrednik obrazlaže odluku o izricanju uzornog vladanja i opravdanosti kandidature osobe.

2. Motivacijski razgovor kod stručnog suradnika pedagoga i razrednice/razrednika kao provjera je li riječ o posebno motiviranoj kandidatkinji/kandidatu

3. Zbroj ocjena općeg uspjeha u sva četiri razreda Gimnazije, maksimalno 20 bodova.

4. Zbroj ocjena iz predmeta matematike, fizike i kemije u svakom razredu Gimnazije, maksimalno 60 bodova.

5. Sudjelovanje na državnom natjecanju iz matematike, fizike, kemije, biologije i informatike – 6 bodova za jedno natjecanje

6. Osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima iz navedenih predmeta  – 5, 4 ili 3 boda za jedno natjecanje

7. Sudjelovanje na županijskom natjecanju iz navedenih predmeta – 1 bod za jedno natjecanje

Točke 5., 6. i 7., samo jedni bodovi.

8. Izniman doprinos u izvannastavnim i kreativnim aktivnostima škole – informatička  podrška i slično, uz preporuku i objašnjenje nastavnika (razrednika, predmetnog profesora, predmetnih profesora) – 2 do 6 bodova. Bodove procjenjuje Nastavničko vijeće.

 

Svaka zainteresirana učenica/učenik treba se pismeno očitovati i predati zamolbu s priloženim zbrojem bodova i ostalim podacima naslovljenu na Nastavničko vijeće u administraciju Škole i javiti se pedagogu škole do 25. svibnja 2011. (srijeda).

 

Ocjena iz općeg uspjeha i navedenih predmeta za  4. razred je s polugodišta.

 

Nastavničko vijeće nakon toga donosi odluku.

 

Nakon izbora kandidata, Nastavničko vijeće može poništiti odluku u slučaju teže ili kontinuirane lakše povrede Kućnog reda i Statuta škole te zanemarivanja školskih obveza.

 

Natječaj za nastavnika/icu fizike

Gimnazija Antuna Gustava Matoša

49210 ZABOK, Prilaz Janka Tomića 2

raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizike, određeno radno vrijeme ( do povratka profesorice s rodiljnog dopusta) i puno radno vrijeme (22  sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: prema Zakonu o radu („NN“ br. 149/09.) i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09…92/10 i 105/10). Kandidirati se mogu osobe oba spola. Prijave sa životopisom, domovnicom, potvrdom o nekažnjavanju i potvrdom o stečenoj stručnoj spremi dostaviti na gornju adresu u roku 8 dana od objave natječaja.