Izbor predstavnika Radničkog vijeća u Školski odbor

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

PRILAZ JANKA TOMIĆA 2

Zabok, 30. ožujka 2021.

KLASA: 003-07/21-01/02

URBROJ: 2197/01-380/1-16-21-1

Radničko Vijeće donosi

ODLUKU O ZAPRIMANJU PRIJAVA ZA IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIČKOG VIJEĆA U ŠKOLSKI ODBOR

Raspisuju se izbori za predstavnika Radničkog vijeća u Školskom odboru.

Svi zainteresirani radnici mogu iznijeti svoju kandidaturu Radničkom vijeću (Višnji Gorički Lovrenčić) u roku od 5 radnih dana od dana objave ove obavijesti. Prof. Gorički Lovrenčić će temeljem čl. 119 st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) imenovati člana Školskog odbora iz reda radnika.

Ovaj poziv je objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca 30. ožujka 2021. godine.

PREDSJEDNICA RADNIČKOG VIJEĆA

Višnja Gorički Lovrenčić, prof.

Bookmark the permalink.

Odgovori