Terenska nastava, petak 22. studenoga

Planirana izvanučionička nastava svih drugih razreda, Posjet Muzeju krapinskih neandertalaca, namjerava se provesti prema planu u petak 22. studenoga s kretanjem ispred škole u 12:30, bez obzira na to hoće li se toga dana provoditi štrajk ili ne. Učenici trebaju doći 15 minuta prije planiranog polaska.

Bookmark the permalink.

Odgovori