20.12.2022. Domar/domarica

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Domara/ice – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za domara/icu.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20).

 

3. siječnja 2023.

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su dostavili prijavu na natječaj za radno domara/ice, 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, objavljen dana 21. prosinca 2022. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Antuna Gustava Matoša, da je 3. siječnja 2023. godine donesena Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto domara/ice na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme.

Odluka o neizboru kandidata

Comments are closed.