29.7.2019. Natječaj za nastavnika/-cu Logike/ Filozofije/ Etike

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

1. Nastavnik/nastavnica Logike – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno
2. Nastavnik/nastavnica Filozofije – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno
3. Nastavnik/nastavnica Etike – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnike/ce logike, filozofije i etike.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10),
  • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15),
  • Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 53/19)

13. 8. 2019.
Svi kandidati će tijekom današnjeg dana (13. kolovoza 2019.) do 15 sati biti obaviješteni putem elektronske pošte o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima se vode u postupku natječaja.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati sa sljedećim šiframa:  07/6, 07/7, 07/9, 07/12, 07/14, 07/15, 07/17, 07/18, 07/19 ,07/20, 07/22, 07/23, 07/24, 07/25, 07/26, 07/28, 07/30, 07/31, 07/32, 07/33, 07/34, 07/35 i 07/36.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u ponedjeljak 19. kolovoza 2019. godine u 10:00 sati u prostorima Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Prilaz Janka Tomića 2, Zabok, prvi kat desno, šarena učionica.

Rezultati pismenog testiranja biti će objavljeni na našoj stranici u ponedjeljak 19.8. do 15 sati.

Uvid u test kandidatima će biti moguć u utorak 20.8. od 12:00 do 12:30 sati u prostorima Gimnazije u uredu ravnateljice.

Usmeno testiranje kandidata koji su prošli pismeno testiranje, održati će se u utorak, 20. kolovoza 2019. u uredu ravnateljice s početkom u 12:30 sati.

14. 8. 2019.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere (opći dio i posebni dio) i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži 10 pitanja – Opći dio i 10 pitanja – Posebni dio. Vrijeme pisanja testa je 45 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz Općeg dijela i 5 bodova iz Posebnog dijela pismenog testiranja.

 

19.8.2019.

Kandidati  koji su zadovoljili na pismenoj provjeri i koji se pozivaju na usmeni razgovor 20.8.2019. (po abecednom redu prezimena) su:

 

Šifra Vrijeme razgovora
07/20 12:30
07/19 12:45
07/30 13:00
07/25 13:15
07/6 13:30
07/22 13:45
07/34 14:00
07/35 14:15
07/28 14:30
07/9 14:45
07/12 15:00
07/18 15:15
07/36 15:30
07/17 15:45
07/33 16:00
07/7 16:15
07/14 16:30
07/23 16:45

Razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

 

Kandidati sa šiframa 07/31 i 07/15 nisu ostvarili 5 bodova na općem i/ili posebnom djelu te stoga imaju pravo uvida u ispit u vremenu od 12 do 12:30 u uredu ravnateljice.

Ostali kandidati imaju pravo uvida u test tijekom razgovora.

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na natječaju za popunu radnog mjesta nastavnika/ce Filozofije/ Logike/ Etike u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, koji je objavljen 29. srpnja 2019. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na sjednici 23. kolovoza 2019., potvrdio odabir kandidatkinje s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova dr. Ljubice Anđelković Džambić, prof. komparativne književnosti i filozofije.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.