Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade podataka: GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Adresa: Prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok
Adresa e-pošte: info@gimagm.hr

Politika privatnosti Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Comments are closed.