2.12.2019. Natječaj za administratora/administratoricu

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Administrator/administratorica gimnazije – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno  i puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno 

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za administratora/administratoricu Gimnazije.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18).

 

11. prosinca 2019.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj će do petka 13.12. u 15:00 sati biti obaviješteni putem e-mailova navedenih u prijavama o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima će se testirati

  • Pismeno testiranje kandidata provest će se u ponedjeljak 16.12. u 13:00 sati u Šarenoj učionici.

Prema članku 7 st 3 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Gimnazije na usmeno testiranje biti će pozvano 15 kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate na testiranju sukladno članku 9. Pravilnika.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima biti će  pozvani na usmeno testiranje ukoliko ostvare minimalno 5 bodova na pismenom testiranju.

Svi kandidati koji se pozivaju na usmeno testiranje će također putem e-maila biti obaviješteni o istom u ponedjeljak 16.12. do 16 sati.

  • Usmeno testiranje kandidata provest će se utorak 17.12. s početkom u 14:30 sati uredu ravnateljice.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja rješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

13. prosinca 2019.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati sa sljedećim šiframa:

19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/26, 19/27, 19/29, 19/30, 19/31, 19/32, 19/33, 19/34, 19/35, 19/36 i 19/41.

Svim kandidatima na natječaj poslan je e-mail na adresu koje su naveli u prijavi sa dodijeljenim im šiframa ili sa razlozima odbijanja njihovih prijava.

Ukoliko niste zaprimili takav mail, molimo da nas kontaktirate na broj: 049/587-661.

 

16. prosinca 2019.

Kandidati  koji su zadovoljili na pismenoj provjeri i koji se pozivaju na usmeni razgovor 17.12.2019. su:

Šifra Vrijeme razgovora
19/14 14:30
19/20 14:30
19/27 14:30
19/29 15:30
19/31 15:30
19/32 15:30

Ostali kandidati nisu ostvarili 5 bodova na pismenom dijelu testiranja te stoga imaju pravo uvida u ispit u vremenu od 14:00 do 14:30 u uredu ravnateljice.

Razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

 

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na natječaju za popunu radnog mjesta Administratora/ice u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, koji je objavljen 2. prosinca 2019. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na sjednici 19. prosinca 2019., potvrdio odabir kandidatkinje s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova, Natalije Zajec.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.