Djelatnici škole

 • Bibijana Šlogar – prof. engleskog jezika; ravnateljica e-mail
 • Sandra Babnik Lončar – prof. hrvatskog jezika; prof. mentor e-mail
 • Sanja Gregić, mag. engleskog jezika e-mail (zamjena za Željka Bajsić – prof. engleskog i njemačkog jezika e-mail)
 • Pavita Barun – prof. fizike e-mail
 • Dinko Bivol – prof. likovne kulture; e-mail (zamjena za Ivanu Mathenge)
 • Mihael Bobičanec – prof. matematike i informatike; prof. savjetnik e-mail
 • Mihaela Cerovečki Benković – prof. njemačkog jezika i pedagogije e-mail
 • Vinka Crnogaj – prof. geografije i povijesti ( zamjena za Ines Lisak – mag. educ. geografije i povijesti  e-mail)
 • Ana Culej – prof. biologije; prof. savjetnik  e-mail
 • Dejan Čehulić – prof. informatike e-mail
 • Ljiljana Čižić – prof. geografije e-mail
 • Nikolina Đurin – prof. njemačkog jezika i etnologije e-mail
 • Katarina Halambek Švec – mag. educ. hrvatskog jezika e-mail
 • Magdalena Glavić – prof. talijanskog jezika (zamjena za Ivanu Mathenge – prof. likovne kulture i talijanskog jezika e-mail)
 • Marina Gorički – dipl. ing kemije  e-mail
 • Irena Futivić – prof. biologije i kemije; prof. mentor e-mail
 • Miroslav Komar – prof. tjelesne i zdravstvene kulture e-mail
 • Lidija Klenovšak, prof. latinskog i grčkog jezika; prof. mentor; e-mail
 • Andrea Durgo, univ.bacc. engleskog jezika (zamjena za Bojana Hržicu prof. engleskog i španjolskog jezika) e-mail
 • Višnja Lovrenčić-Gorički – prof. psihologije, stručna suradnica (psihologinja) e-mail
 • Dijana Lozić-Leko – dr. sc. filozofskih nauka; prof. savjetnik e-mail
 • Nataša Mihaljević Bobičanec – prof. matematike e-mail
 • Nada Mihovilić – prof. matematike i informatike; prof. mentor e-mail
 • Gordana Grah – prof. matematike i fizike e-mail
 • Ivan Miškulin – dipl. kateheta i stručni suradnik (pedagog); prof. savjetnik e-mail
 • Tanja Mraz – prof. hrvatskog i njemačkog jezika e-mail
 • Maja Novački, mag. educ. fizike e-mail
 • Mirela Pavetić Goluban – prof. sociologije i dipl. bibl., stručna suradnica (knjižničarka) e-mail
 • Božica Petrač – prof. povijesti i dipl. bibl., stručna suradnica (knjižničarka) e-mail
 • Petra Petrovečki Nevistić –  prof. tjelesne i zdravstvene kulture e-mail
 • Marijan Pušić – prof. fizike e-mail
 • Petra Postružin, mag.educ.theo. (zamjena za Ivanu Sučija – dipl.kat. e-mail)
 • Margita Šurkić – prof. njemačkog jezika i etnologija; prof. mentor e-mail
 • Gordana Tkalčević – prof. geografije e-mail
 • Gorana Todorović – prof. engleskog jezika e-mail
 • Dinka Tomašković-Presečki – prof. hrvatskog jezika; prof. savjetnik e-mail
 • Mladen Tršinski – prof. glazbene kulture e-mail
 • Nikolina Tuđa Svečak – prof. hrvatskog jezika e-mail
 • Vlasta Zajec – prof. kemije; prof. mentor e-mail
 • Sanja Ždralović – prof. hrvatskog i engleskog jezika; prof.mentor e-mail
 • Gordana Žigman Latin – prof. povijesti e-mail
 • Jasna Robić Borovac, dipl. iur. – tajnica škole  e-mail)
 • Matija Piljek – administrator e-mail (zamjena za Nikolinu Horvatek)
 • Tomislav Majsec, oec. – voditelj računovodstva e-mail
 • Berislav Tomašković – domar- ložač e-mail
 • Jurica Đurđan – domar – ložač
 • Natalija Majsec – spremačica
 • Snježana Postonjski – spremačica
 • Višnja Mlinarić – spremačica
 • Grozdana Hrastinski – spremačica

Comments are closed.