Prijevoz

PRIJEVOZ UČENIKA, ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.- VAŽNO!!!!

Molimo Vas da svi pažljivo proučite priloženu dokumentaciju i informacije iz MZOiS glede nove odluke u državnoj subvenciji srednjoškolskog prijevoza (NN 76/16).

Posebno molimo sve učenike putnike da vode računa o propisanim kriterijima za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz, te isto tako provjeriti da li je potvrda koju ste isprintali ona od 75% ili ste greškom isprintali i popunili onu do 100%.

Potvrde za prijevoz učenika se ovjeravaju u administraciji škole.

Molim učenike putnike da ne nose u administraciju prazne i neispunjene P O T V R D E za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine. Potvrda mora biti popunjena, sa svim traženim podacima. OIB i razred – odjeljenje treba biti obavezno uneseno.

POTVRDA 75% – sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika sš

POTVRDA 100% – sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika sš

Odluka Županije o financiranju prijevoza

Informacija Župana o financiranju prijevoza

Odluka Ministarstva o kriterijima i načinu financiranja prijevoza

Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk.god. 2017.-2018.

 

Uputa za prijevoz učenika u mjesecu lipnju i srpnju 2017. godine:

Člankom V. Odluke Vlade propisano je kako u mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. (KLASA: 602-01/16-01/00197, URBROJ: 533-25-15-0001, od 5. travnja 2016. godine), održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Iznimno, učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Navedeno se primjenjuje i u mjesecu srpnju 2017. godine.

Prijevoz maturanata za dane pohađanja obveznih ispita državne mature (gimnazijski programi) te učenika, koji sukladno članku 75., stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancirat/financirat će se najpovoljniji iznos, odnosno pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta za dane pohađanja obveznih ispita državne mature ili dopunskog rada.

 Sukladno gore zaprimljenoj uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja o načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika u mjesecu lipnju i srpnju 2017., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. će maturantima za dane pohađanja obveznih ispita državne mature (gimnazijski programi) ispostavljati sufinancirane prijevozne karte isključivo na temelju  Potvrde škola s naznačenim datumima /danima putovanja.

 

Uputa za prijevoz učenika sš za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

 Uputa za provođenje Odluke za prijevoz učenika sš razdoblje siječanj – lipanj 2017.

POTVRDA-75-sufinanciranje-međumjesnoga-javnog-prijevoza-učenika-sš

POTVRDA-100-sufinanciranje-međumjesnoga-javnog-prijevoza-učenika-sš

Važna obavijest za učenike putnike s HŽPP – om

Učenici koji ostvaruju i koriste pravo na su/financirani prijevoz vlakom temeljem Odluke Vlade, kao i do sada, mogu učeničke pretplatne/priključne karte kupiti od 1. do 5. u mjesecu.

U dane do kupnje nove pretplatne karte, tj. do 5. u mjesecu (uključivo) učenici mogu koristiti mjesečnu pretplatnu kartu iz prošlog mjeseca. Nakon navedenog roka učenici iznimno mogu kupiti samo su/financirane mjesečne, polumjesečne, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse, uz obaveznu POTVRDU s upisanim danima obavljanja praktične nastave, vježbe ili stručne prakse u mjesecu.

Ako je učenik u periodu od 01. do 05. u mjesecu bolestan ili iz nekog drugog razloga spriječen osobno kupiti kartu, roditelj ili član uže obitelji uz predočenje valjane iskaznice, može kupiti prijevoznu kartu za učenika.

U svrhu izvršenja obaveze prema Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta prilikom kupnje sufinanciranih karata potreban je OIB učenika pa apeliramo da učenici imaju kod sebe prilikom kupnje karte osobni dokument ili zdravstvenu iskaznicu iz koje je isti vidljiv.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza srednjih škola Grada Zaboka u školskoj godini 2016/2017.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza srednjih škola Grada Zaboka u školskoj godini 2016/2017

PRIJEVOZ UČENIKA, ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

Molimo vas da svi pažljivo proučite priloženu dokumentaciju i informacije iz MZOiS glede nove odluke u državnoj subvenciji srednjoškolskog prijevoza (NN 76/16).

Posebno molimo sve učenike putnike da vode računa o propisanim kriterijima za ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz ,te isto tako provjeriti da li je potvrda koju ste isprintali ona od 75% ili ste greškom isprintali i popunili onu do 100%.

Potvrde za prijevoz učenika se ovjeravaju u administraciji škole.

Molim učenike putnike da ne nose u administraciju prazne i neispunjene P O T V R D E za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 19. kolovoza 2016. godine. Potvrda mora biti popunjena, sa svim traženim podacima. OIB i razred – odjeljenje treba biti obavezno uneseno.

POTVRDA 100% -financiranje međumjesnog javnog prijevoza učenika sš

POTVRDA 75% – sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika sš

odluka županijsk subvencija 16 17

info o prijevozu srednjoškolaca u 16 17

4320273-Uputa o nacinu provodenja Odluke(5655888)

NOVI MODEL SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA UČENIKA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim. U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016. godine, prikupljati će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

Prikupljeni podaci obrađivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 106/12).

Korisničke upute za predaju podatak za prijevoz učenika

Dodatna uputa: Prilikom popunjavanja obrasca i predaje podataka, nakon ispunjavanja podataka o članovima kućanstva kliknite na gumb Spremi kako bi spremili podatke koje ste unijeli. Nakon toga kliknite na gumb Završi, a potom na gumb Ispiši kako bi ispisali obrazac.

spremi

Pozivamo učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz da do 10. lipnja 2016. godine dostave tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa na adresi:

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/

 

U Sustav prijevoz učenika dopuštena je prijava onim korisnicima (učenicima) koji u AAI sustavu imaju pod atributom „Temeljna povezanost s ustanovom“ dodijeljenu vrijednost „UČENIK“. Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf .

Prijevoz maturanata, učenika upućenih na dopunski rad i učenika koji pohađaju praktičnu nastavu/vježbe/stručnu praksu – lipanj 2016. godine

Vezano uz prijevoz učenika u mjesecu lipnju 2016. godine, daje se slijedeća uputa te vas molimo da je prenesete prijevoznicima na svom području:

Člankom V. Odluke Vlade propisano je kako u mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016. (KLASA: 602-03/15-06/00063, URBROJ: 533-25-15-0001, od 3. ožujka 2015. godine), održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Iznimno, učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos, a najkasnije do kraja lipnja 2016. godine.

Prijevoz maturanata za dane pohađanja obveznih ispita državne mature (gimnazijski programi)te učenika, koji sukladno članku 75., stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancirat/financirat će se najpovoljniji iznos, odnosno pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta za dane pohađanja obveznih ispita državne mature ili dopunskog rada, a do kraja lipnja 2016. godine.

Comments are closed.