22.7.2021. Natječaj za domara/icu

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Domara/ice – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno i  nepuno radno vrijeme

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za domara/icu.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20).

Testiranje kandidata s valjanim prijavama i kvalifikacijama održati će se u utorak, 10. kolovoza 2021. u zgradi Gimnazije.

O vremenu održavanja testiranja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

2. kolovoza 2021.

TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA:

  • Pismeno testiranje kandidata provest će se u utorak 10. kolovoza 2021. u 9:30 sati u prostorima Gimnazije

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela bit će pozvani na usmeni razgovor, koji će se održati isti dan s početkom u 10:00 sati u uredu Ravnateljice Škole.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pisanog dijela.

Molimo sve kandidate da se  prilikom dolaska na testiranje pridržavaju važećih epidemioloških uputa, ponesu svoju kemijsku olovku, obavezno na testiranje pristupaju sa zaštitnom maskom za lice, uz držanje propisane socijalne distance.

10. kolovoza 2021.

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za Domara/icu, raspisanom 22. srpnja 2021. godine, na sastanku održanom 10. kolovoza 2021. godine donijelo odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu za osobu pod šifrom 11/6.

Na  poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

 

Comments are closed.