28.03.2024. Stručni/a suradnik/ica psiholog/inja

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Stručni/stručna suradnik/suradnica Psiholog/Psihologinja– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40sati rada tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Stručni/stručna suradnik/suradnica Psiholog/Psihologinja.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21),
  • Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
  • Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

 

09.04.2024.

Pismeno testiranje kandidata održati će se u ponedjeljak, 15. travnja 2024. godine. s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

Usmeno testiranje će se održati u utorak 16. travnja 2024. godine prema rasporedu koji će biti objavljen nakon pismenog testiranja.

Kandidatima sa potpunom  i urednom prijavom biti će poslan e-mail sa pozivom na testiranje sa šiframa pod kojima će se kandidati testirati najkasnije do 10. travnja 2024. godine.

 

15.04.2024.

Usmeno testiranje kandidata održat će se u utorak 16. travnja 2024. godine s početkom u 09:30 sati, u uredu ravnateljice Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

Na usmeno testiranje se pozivaju kandidati pod sljedećim šiframa: 03/9, 03/11, 03/12, 03/13.

 

22.04.2024.

Na natječaju za radno mjesto Stručnog/e suradnika/ice Psihologa/inje u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša, koji je objavljen 28. ožujka 2024. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na 53. sjednici  22. travnja 2024., potvrdio odabir kandidata s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova, Valentinu Posavec, magistru psihologije.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata i obavijest o ishodu natječaja.

 

Comments are closed.