02.01.2020. Natječaj za nastavnika/icu Matematike

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Matematike– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno  i nepuno radno vrijeme – do 31.8.2020. – 3 sata nastave tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Matematike.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10 82/19),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15),
  • Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, broj 53/19).

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Prema natječaju za nastavnika/icu Matematike, raspisanom 2. siječnja 2020. godine, a na sastanku održanom 27. siječnja 2020. godine, ravnateljica Gimnazije Antuna Gustava Matoša donosi odluku o obustavi natječaja.

Na poveznici možete pronaći tekst odluke.

Comments are closed.