29.8.2022. Domar/domarica

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Domar/domarica – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati rada tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za domara/domaricu.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20).

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Prema natječaju za Domara/icu – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, raspisanom 29. kolovoza 2022. godine, a na sastanku održanom 9. rujna 2022. godine, ravnateljica Gimnazije Antuna Gustava Matoša donosi odluku o obustavi natječaja.

Na poveznici možete pronaći tekst odluke.

Comments are closed.