3.12.2019. Natječaj za nastavnika/icu Njemačkog jezika

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Nastavnik/ica Njemačkog jezika – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno  i nepuno radno vrijeme – 10 sati nastave tjedno 

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/ica Njemačkog jezika.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje je:

Opći dio:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017),
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10 82/19),
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15).

 

19. prosinca 2019.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj pozivaju se na:

 • Pismeno testiranje kandidata  u ponedjeljak 23.12. u 10:15 sati u uredu ravnateljice.

Usmenom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ostvare minimalno 5 boda iz Općeg djela i 5 boda iz posebnog djela.

 • Usmeno testiranje kandidata provest će se u ponedjeljak 23.12. u 11:00 sati uredu ravnateljice.

Svi kandidati će na mail koji su naveli u prijavi dobiti informaciju o šifri pod kojom će pisati test najkasnije do sutra, 20.12.2019. do 15 sati.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja rješenog testa
 • razgovarati s ostalim kandidatima

 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na natječaju za popunu radnog mjesta nastavnika/ice Njemačkog jezika u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, koji je objavljen 3. prosinca 2019. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na sjednici 24. prosinca 2019., potvrdio odabir kandidatkinje s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova, Ane Dubroja.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.