4.9.2019. Natječaj za nastavnika/nastavnicu Likovne umjetnosti

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/nastavnica Likovne umjetnosti – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja/rodiljnog/roditeljskog dopusta, nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici 4.9.2019. Natječaj za nastavnika/nastavnicu Likovne umjetnosti

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15)

NAPOMENA za Posebni dio: U ispit se neće unositi oni dijelovi Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi koji su obuhvaćeni Izmjenama od 4. rujna 2020.

 

10. rujna 2019.

Pismeni dio testiranja provesti će se 19.9.2019. godine u 14 sati u prostorima Gimnazije (Šarena učionica).

Kandidat koji prođu pismeno testiranje biti će pozvani na usmeno testiranje 20.9.2019. s početkom u 11:00 sati u uredu ravnateljice.

17. rujna 2019.

Svi kandidati će tijekom današnjeg dana (17. rujna 2019.) do 15 sati biti obaviješteni putem elektronske pošte o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima se vode u postupku natječaja.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati sa sljedećim šiframa: 10/04, 10/06, 10/07, 10/08 i 10/09.

Također, izmijenjen je točan sat održavanja intervjua radi neodgodive spriječenosti ravnateljice – održat će se u petak 20.9. s početkom u 11:00.

19. rujna 2019.

Kandidat/-kinja  koji/-a je zadovoljilo/-la na pismenoj provjeri i koji/-a se poziva na usmeni razgovor 20. rujna 2019. u 11:00  nalazi se pod šifrom:

10/7

Razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

Kandidati sa šiframa 10/4 i 10/8 nisu ostvarili 5 bodova na općem i/ili posebnom djelu te stoga imaju pravo uvida u ispit u vremenu od 10:30 do 11:00 u uredu ravnateljice.

Ostali kandidati imaju pravo uvida u test tijekom razgovora.

 

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na natječaju za popunu radnog mjesta nastavnika/ce likovne umjetnosti u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku, koji je objavljen 4. rujna 2019. godine, a nakon provedenog natječajnog postupka, Školski odbor je na 18. sjednici održanoj dana 4. listopada 2019., potvrdio odabir kandidatkinje s postignutim najvećim ukupnim brojem bodova: Andrejom Kovačić, prof. opće lingvistike i povijesti umjetnosti, te dao suglasnost za njeno zapošljavanje prema uvjetima natječaja.

Comments are closed.