4.9.2019. Natječaj za nastavnika/nastavnicu Likovne umjetnosti

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/nastavnica Likovne umjetnosti – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – do povratka djelatnice s bolovanja/rodiljnog/roditeljskog dopusta, nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno

Tekst natječaja pročitajte na poveznici 4.9.2019. Natječaj za nastavnika/nastavnicu Likovne umjetnosti

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/2015, 3/2017),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15)

NAPOMENA za Posebni dio: U ispit se neće unositi oni dijelovi Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi koji su obuhvaćeni Izmjenama od 4. rujna 2020.

 

10. rujna 2019.

Pismeni dio testiranja provesti će se 19.9.2019. godine u 14 sati u prostorima Gimnazije (Šarena učionica).

Kandidat koji prođu pismeno testiranje biti će pozvani na usmeno testiranje 20.9.2019. s početkom u 14:00 sati u uredu ravnateljice.

Comments are closed.