11.11.2020. Natječaj za nastavnika/icu Psihologije

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnik/ica Psihologije– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno  i nepuno radno vrijeme  5 sata nastave tjedno do 31. kolovoza 2021.

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za nastavnika/icu Psihologije.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

Opći dio:

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te

Posebni dio:

  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15, 3/17),
  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10, 82/19, 43/20),
  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15).

27.11.2020.

TESTIRANJE KANDIDATA NATJEČAJA:

Svi kandidati prijavljeni na natječaj će do utorka 1.12.2020. u 15,00 sati biti obavješteni putem e-mailova navedenih u prijavama o statusu svojih prijava te o šiframa pod kojima će se testirati

  • Pismeno testiranje kandidata provest će se u petak 4.12.2020. u 13,00 sati u učionici Hrvatskog jezika (HJ1).

Kandidati koji su ostvarili najmanje 5 bodova na pismenom testu iz općeg djela i najmanje 5 bodova na testu iz posebnog djela biti će pozvani na testiranje.

Svi kandidati koji se pozivaju na usmeno testiranje će također putem e-maila biti obavješteni o istom u utorak 8.12.2020. do 15,00 sati.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa
  • razgovarati s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testiranju ostvario najmanje 5 bodova iz pojedinog pisanog dijela.

01.12.2020.

Na pismeno testiranje pozivaju se kandidati sa sljedećim šiframa:

24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11.

Svim kandidatima na natječaj poslan je e-mail na adresu koje su naveli u prijavi sa dodijeljenim im šiframa ili sa razlozima odbijanja njihovih prijava.

Ukoliko niste zaprimili takav mail, molimo da nas kontaktirate na broj: 049/587-661.

O usmenom testiranju kandidati će biti obaviješteni na e-mail adresu u utorak 8. prosinca 2020. godine.

 

08.12.2020.

Kandidati  koji su zadovoljili na pismenoj provjeri i koji se pozivaju na usmeni razgovor 11.12.2020. (po abecednom redu prezimena) su:

Šifra Vrijeme razgovora
24/6 11:15
24/5 11:30
24/7 11:45
24/10 12:00

Razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

ISHOD NATJEČAJNOG POSTUPKA

Povjerenstvo za izbor kandidata je, prema natječaju za nastavnika/icu Psihologije, raspisanom 11. studenog 2020. godine, na sastanku održanom 11. prosinca 2020. godine donijelo odluku da će ravnateljica Školskom odboru za zaposlenje predložiti sklapanje ugovora o radu za osobe pod šifrom 24/6.

Na poveznici možete pronaći konačnu rang listu kandidata.

Comments are closed.