Projekt: biosigurnost i biozaštita

Prevencije zaraznih bolesti i važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja bio je glavni poticaj za pokretanje projekta Biosigurnost i biozaštita u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

            Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., a nacionalni koordinator za osnovne i srednje škole je mr. sc. Maja Kassa, prof. 

            Pilot-projekt se provodi  u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita od 35 sati godišnje. U projektu sudjeluju učenici  7. i 8. razreda osnovne škole te učenici u  trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. 

            Putem digitalne platforme učenici sa svojim nastavnicima-mentorima obrađuju sadržaje koji se nalaze u sklopu Kurikuluma  izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita. 

            U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zabok  u projektu Biosigurnost i biozaštita sudjeluje 11 učenika 2. i 3. razreda gimnazije, a njihove mentorice su Ana Culej, prof. i Irena Futivić, prof.

Na kraju nastavne godine planirana je  prezentacija rezultata istraživačkih radova i postera te natjecanje.
 

Simbol biohazarda – Filip Pondeljak, 2. pm

Model Bakterije – Lura Kralj 3.b

Model virusa Sars COV-2 – Lea Lang, 3.j.

Model bakterija – Jana Šepec 2. pm

 

 

 

 

 

Učenici 2. i 3. razreda Gimnazije A. Matoša Zabok koji sudjeluju u projektu Biosigurnost i biozaštita imali su zadatak da u programu za izradu stripa prikažu načine prijenosa korona virusa. Dobili su i preporuku da strip bude kreativan, humorističan, razumljiv i prilagođen uzrastu.

 

Pogledajte njihove uratke.

Filip Pondeljak, 2. pm

Dora Halapir, 3. j

Jana Šapec, 2. pm

Laura Kralj, 3. b

 

 

 

 

 

Poveznice na stripove učenika:

Filip Pondeljak : https://bit.ly/36FabmV

Dora Halapir : https://bit.ly/3jewOnd

Jana Šepec : https://bit.ly/3jewOnd

Laura Kralj : https://bit.ly/39GR8KI

 

10. Svibnja 2021.

U okviru pilot-projekta Biosigurnost i biozaštita koji se provodi kao izvannastavna aktivnost u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb,  Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s Osnovnom školom Vijenac, Osijek, organiziraju Državnu smotru učeničkih radova (postera).

                Učenici su sa svojim nastavnicima i učiteljima pokazali veliku kreativnost, znanje i sposobnost u izradi mnoštva kreativnih zadataka tijekom provedbe projekta.

Usvojena znanja i vještine stečene tijekom rada u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita učenici će pokazati u izvršenju završnog zadatka..

U okviru pilot-projekta Biosigurnost i biozaštita, na Državnoj smotri učeničkih radova,  pravo sudjelovanja imaju timovi osnovnih i srednjih škola sudionica pilot-projekta.

Svaka škola  može poslati jedan poster na zadanu temu, koja je rezultat timskog rada učenika i mentora. Školski tim čini najviše 5 učenika.U kategoriji srednje teme zadane teme su: Zarazne bolesti u Hrvatskoj, Sars Cov-2 u Hrvatskoj, WHO, Jedno zdravlje,Kako se zaštiti od zaraznih bolesti, Biosigurnost i biozaštita. Osim postera učenici trebaju na Državnu smotru poslati i video uradak kojim predstavljaju svoj rad.

Predstavljanje učeničkih radova odvijati će se online putem web stranice pilot projekta 26.05.2021. U projektu je sudjelovala 121 škola. Mentrori 3 nagrađena tima iz osnovne i 3 iz srednje škole će biti pozvani na dodjelu priznanja na Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”  28.05. 2021. u Zagreb.

Učenici gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok na Državnoj smoti predstaviti će plakat na temu Sars-Cov-2 u Hrvatskoj. Članovi tima su: Sebastijan Klancir (2.a), Filip Pondeljak (2.pm), Jana Šepec (2.pm), Laura Kralj (3.b) i  Dora Halapir ( 3.j). Mentor: Ana Culej, prof.

 

 

 

 

 

Slika 1. i 2. Članovi tima Gimnazije A.G.Matoša Zabok

 

11. listopada 2021.

U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša Zabok    u šk.godini 2021./2022. nastavljamo s provođenjem  projekta Biosigurnost i biozaštita u kojem sudjeluje 15 učenika 2. i 3. razreda gimnazije, a njihova mentorica je  Ana Culej, prof.

Ciljevi projekta su:

  • Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti
  • Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije
  • Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja
  • Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi
  • Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru
  • Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje)
  • Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad

U 1. fazi provođenja projekta učenici su upoznali pojmove BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA i upoznali su se sa  osnovnim zaštitnim sredstvima. U nedostatku zaštitne opreme učenici su  osmislili alternativne načine zaštite od opasnih uzročnika.

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Simbol biohazarda                                                      Slika 2. Maska od plastične 

– Gabrijela Stipić, 2.pm                                                            boce i vreće

 
Slika 3. Maska od vreće                 Slika 4. Vizir                             Slika 5. Maska od boce

 

29. listopada 2021.

Zarazne bolesti

Zarazne ili infektivne bolesti su  bolesti izazvane ulaskom patogenih mikroorganizama u organizam domaćina.

Uzročnici zaraznih bolesti u čovjeka jesu prioni, virusi, bakterije te neki eukarioti (gljive, praživotinje i višestanični paraziti).

Uzročnike zaraznih bolesti učenici su upoznali mikroskopiranjem bakterija, metilja i dječje gliste.

             

        Slika 1. Mikroskopiranje                                                 Slika 2. Bakterije

 

 

   

         Slika 3. Metilj                                         Slika 4. Dječja glista

 

 

Da bi bolje upoznali građu bakterija i virusa učenici su izradili modele virusa i bakterija.

Slika 5. Modeli bakterija i virusa Sars CoV-2

 

12. siječnja 2022.

PROJEKT BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

Učenici koji sudjeluju u projektu Biosigurnost i biozaštita upoznali su zoonoze i izradili plakat na zadanu temu.

Zoonoze (od grčkih riječi zoon – životinja i nosos – bolest) predstavljaju skupinu zaraznih bolesti, zajedničkih ljudima i pojedinim životinjskim vrstama, koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obratno. Izvori širenja zoonoza mogu biti i domaće i divlje životinje. Ljudi se mogu inficirati direktno preko živih životinja (kontaktom sa slinom, izmetom, mokraćom te ugrizom ili ogrebotinom) ili nakon konzumiranja onečišćene hrane životinjskog porijekla. Među zoonoze spadaju bjesnoća, leptospiroza, trihineloza, salmoneloza, mišja groznica.

Učenici su upoznali Epidemiološki lanac koji se sastoji se od pet karika. Do infekcije dolazi kada su sve karike prisutne u danom redoslijedu. No, infekciju je lako prekinuti slamanjem bilo koje njegove karike.

Učenici su napravili prezentaciju i plakat na temu Epidemiološki lanac .Izradili su kviz o epidemiološkom ili Vogralicovom lancu. Grafički su prikazali Vogralicov lanac i objasnili ga na primjeru SARS-CoV-2.

Plakat Zoonoze

Grafički prikaz Vogralicovog lanca na primjeru SARS CoV-2

Plakat Epidemiološki lanac ili Vogralicov lanac

Poveznica na Kviz epidemiološki lanac -izradila Stela Horvat, 3.b

bit.ly/3Euv4z9

Poveznica na kviz Epidemiološki lanac – izradila Sara Tršinski, 3.b.

https://create.kahoot.it/share/epidemioloski-lanac/bcc0fe7b-1292-4209-a08f-ee33348b35b9

Prezentaciju Epidemiološki ili Vogralicov lanac:

Epidemiološki ili Vogralicov lanac (1)

 

31. ožujka  2022.

Međužupanijska smotra iz Biosigurnosti i biozaštite

Međužupanijska smotra iz Biosigurnosti i biozaštite održana je 15.03.2022.godine online predstavljanjem plakata i video uradaka. Gimnaziju Antuna Gustava Matoša iz Zaboka predstavio je tim u sastavu: Lara Špoljarec (3.A), Marta Šuštić (3.A) i Željka Hazulin (3.A).Učenice  su izradile plakat  na temu “Utjecaj otkrića cjepiva na čovječanstvo “i video uradak. Mentor učenicama bila je Ana Culej, prof.

Naša škola pripala je Središnjoj Hrvatskoj u kojoj su sudjelovale županije  Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska i Sisačko-moslavačka županija.

Odlukom međužupanijskog povjerenstva  učenice su osvojile 1. mjesto na Međužupanijskoj smotri Biosigurnost i biozaštita.

Čestitamo učenicama  na marljivom radu, uspješnom predstavljanju  i ostvarenom rezultatu.

 

16. svibnja 2022.

U Osijeku je u od 11.05. do 13.05. 2022. održana 2. Državna smotra Biosigurnost i biozaštita.

Domaćin smotre bila je osnovna škola Vijenac.

Prije Državne smotre održane su smotre Biosigurnosti i biozaštite na međužupanijskoj razini na kojima su  sudjelovali učenici 144 osnovnih i srednjih škola. Na međužupanijskoj smotri središnje Hrvatske  naš tim je u kategoriji srednjih škola osvojio 1. mjesto.

Na poziv Državnog povjerenstva na Državnu smotru je pozvano 10 timova učenika iz osnovnih škola i 5 timova učenika iz srednjih škola.

Učenici su izlagali radove u tri kategorije: 5. i 6.razred, 7.i 8.razred i učenici srednjih škola.

Našu školu predstavio je tim u sastavu: Lara Špoljarec (3.a), Željka Hazulin (3.a) i Marta Šuštić (3.a). Učenice su pod vodstvom mentorice Ana Culej,prof. predstavile poster  na temu “Utjecaj otkrića cjepiva na čovječanstvo”.

Državno Povjerenstvo je nagradilo sve sudionike Državne smotre i njihove mentore.

Državno Povjerenstvo je proglasilo 3 najuspješnija tima u svakoj kategoriji.

Tim Gimnazije Antuna Gustava Matoša iz Zaboka jedan je od timova koji su proglašeni najuspješnijima u kategoriji srednjih škola.

Projekt Biosigurnost i biozaštita je kao izvannastavna aktivnost proveden  u 329 osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biosigurnost i biozaštita – poveznica

https://read.bookcreator.com/mhYEjwK15NQf1v3yCOUdslH4ZL63/_D0_LX9LQGefiH5DqxyXQw

 

Projekt se nastavlja i u 2022./2023. godini

Comments are closed.