eTwinning: Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta

E-Twinning projekt “Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta”
Gimnazija Antuna Gustava Matoša

U školskoj godini 2022./2023. u gimnaziji  Antuna Gustava Matoša provodi se e-Twinning projekt “Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta” u kojem sudjeluju učenici 1. pm  i 2.j  razreda pod mentorstvom Ane Culej, prof. i  Irene Futivić, prof.

Slika 1. Sudionici projekta

U sklopu projekta “ Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta”  učenici će koristiti IKT tehnologiju, proučavati životne uvjete različitih staništa, istraživati bioraznolikost i odnose među jedinkama, utjecaj žive prirode na neživu te izrađivati modele ekosustava. Socijalnim kontaktom razvijat će  podizanje svijesti i razvijanje dobrih navika očuvanja ekosustava u kojem žive.

Ciljevi projekta:

–          informiranje o različitim ekosustavima i geografskoj rasprostranjenosti

–          prikupljanje informacija o bioraznolikosti pojedinih ekosustava

–          uspoređivanje dvaju ili više istih ekosustava na različitim kontinentima

–          proučavanje životnih uvjeta različitih staništa

–          analiziranje odnosa između živih bića i njihovog odnosa na okoliš

–          izrada modela ekosustava, postav izložbe modela ekosustava, posjet izložbi

–          posjet nekom ekosustavu u sklopu terenske nastave ili izleta

–          korištenje različitih informacijsko komunikacijskih tehnologija

–          razvijanje socijalnih vještina

–          jačanje suradnje između različitih škola i ustanova

–          razmjena iskustava, ideja i dobre prakse

Suradnja učitelja i učenika će se ostvariti uživo, preko Teamsa, maila, facebooka, Twinspacea, Twin maila, Whatsappa, Vibera i SMS poruka.

Rezultati projekta i aktivnosti će se objavljivati na web stranicama škole i stranicama projekta.

U  prvoj fazi provedbe projekta predstavili su se učenici i voditelji projekta. Predstavljena je škola. Napravljene su prezentacije na temu “Sigurnost na internetu” i “Autorska prava”.

Projekt su predstavile voditeljice  projekta Irena Futivić i Ana Culej na Stručnom skupu prirodne grupe predmeta 14.11.2022.

Slika 2. Predstavljanje projekta na Stručnom skupu prirodne grupe predmeta

 Ekosustav

Ekosustav je prostor naseljen organizmima  i njihovim zajednicama. Prostor ili stanište se naziva BIOTOP. ŽIVOTNU ZAJEDNICU ILI BIOCENOZU čine svi organizmi koji žive unutar ekosustava i djeluju jedan na drugi. Odnosi između vrsta u životnoj zajednici može se promatrati ima li jedna vrsta koristi ili štete od prisutnosti druge vrste. Prema svojstvima staništa razlikujemo vodene i kopnene ekosustave.

Učenik Jan Gvozdanović, 1.pm napravio je logo projekta.

Učenici 1. razreda izrađivali su modele ekosustava koristeći različite materijale i tehnike.

Napravljena je izložba modela ekosustava.

MODELI EKOSUSTAVA

Slika 1. Model ekosustava livada

Slika 2. Model ekosustava špilja

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Model ekosustava jezero

Slika 4. Model bioma stepa

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Model ekosustava šuma

Slika 6. Model ekosustava mora

 

 

 

 

 

 

Slika 9. Model ekosustava more

Slika 10. Model ekosustava livada

 

 

 

 

 

 

Slika 11. Model ekosustava šuma

Slika 12. Ekosustav u boci

 

 

 

 

 

 

 

Učenik Petar Žukina, 1.pm, napravio je video uradak na Modele ekosustava koje možete pogledati na poveznici: https://drive.google.com/file/d/1XoGWQat6GSAb4sS4ZRp_mfqBw6KW46Io/view?usp=sharing

Učenici 1.pm razreda Jan Gvozdanović, Lana Knezić, Petar Žukina, Larisa Legčević  i Martin Vrček  koji sudjelu u E-Twinning projektu  “Raznolikost i upoznavanje ekosustava našeg planeta” napravili su prezentaciju Ekosustavi mora i oceana. Ekosustavi mora i oceana

 

Terenska nastava na rijeku Krapinicu

U petak, 27.01.2023. učenici 1.pm razreda koji sudjeluju u projektu “Raznolikost i očuvanje ekosustava našeg planeta” prisustvovali su terenskoj nastavi na rijeku Krapinicu u postaji Zabok. Učenici su uzeli uzorke vode za fizikalno – kemijsku analizu. Na terenu su izmjerili temperaturu vode rijeke Krapinice koje je iznosila 50C, a pomoću univerzalnog indikator papira izmjerili su pH rijeke koja je iznosila 7. Pomoću Secchijevog diska učenici su izmjerili  prozirnost vode od  50 cm. Uzorke vode odnijeli su u školu gdje su napravili kemijsku analizu vode. Tvrdoća vode mjerena je pomoću Aquadur traka i iznosila je 21°dH što odgovara tvrdoj vodi.Nisu pronađeni nitriti, nitrati niti fosfati, a željezo u vodi izmjereno je 0,1 mmol/l. Biološka analiza nije rađena zbog visokog vodostaja rijeke i hladnog vremena. Planira se odlazak na rijeku kad bude toplije i povoljnije vremenske prilike.

Terenska nastava na rijeku Krapinicu video

Comments are closed.