Jednostavna nabava

  • 2018.

Nabava i isporuka tableta za učenike u eksperimentalnom programu “Škola za život”

Odluka o početku postupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik
Ponudbeni list
Odluka o izboru najpovoljnije ponude.

Comments are closed.