Učenici

Školska godina 2015./2016.

U školi se školuje 445 učenica i učenika, 4 su odjeljenja jezične gimnazije, 4 odjeljenja prirodoslovno –  matematičke gimnazije te 8 odjeljenja opće gimnazije. Sve zajedno 16 odjeljenja:

1.A - Petra Petrovečki Nevistić
1.B - Margita Šurkić
1.J - Ivana Molnar
1.PM - Mihael Bobičanec
2.A – Gordana Žigman Latin
2.B – Ana Culej
2.J – Katarina Halambek
2.PM – Gordana Tkalčević
3.A - Tanja Mraz
3.B - Sandra Babnik Lončar
3.J - Ljiljana Čižić
3.PM - Sanja Ždralović
4.A - Željka Bajsić
4.B - Lidija Klenovšak
4.J - Mirela Pavetić Goluban
4.PM - Gorana Todorović

Comments are closed.